English Home

Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών

Η πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών αποτελεί σημαντική παράμετρο για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση. Η Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών βασίζεται στις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (άρθρα 32 και 70-72)και τις «οδηγίες» της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), που περιλαμβάνουν την πρότυπη «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης», καθώς και το «Περίγραμμα του μαθήματος» στα ελληνικά και αγγλικά.

 

Εισαγωγικό Σημείωμα
Σύμφωνα με το Ν.4009/11 (άρθρα 70 – 72), καθιερώνεται και στην Ελλάδα η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην ΑΔΙΠ, που μετονομάζεται σε Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανατίθεται η ευθύνη οργάνωσης των διαδικασιών πιστοποίησης και έκδοσης της τελικής απόφασης.
Η διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης αφορά στα προγράμματα σπουδών που εκπονούνται μετά την ψήφιση του νόμου, ενώ τα προγράμματα σπουδών που παρέχονται από τα τμήματα των ΑΕΙ κατά τη δημοσίευση του Ν.4009/11 θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των τμημάτων με βάση το Ν.3374/2005.
Η σειρά των ενεργειών που προβλέπεται από τις τρέχουσες διατάξεις έχει ως εξής: Τα νέα προγράμματα σπουδών, εγκρίνονται αρχικά από τον Πρύτανη του ΑΕΙ, με εισήγηση της κοσμητείας και σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου (άρθρο 32 Ν.4009/11). Σε αυτό το στάδιο θεωρούμε, επιβεβλημένη την ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ κάθε ιδρύματος καθότι ο ρόλος της είναι η διασφάλιση της ποιότητας στις εσωτερικές διαδικασίες. Ακολούθως, τα προγράμματα υποβάλλονται στην ΑΔΙΠ για τη διαδικασία ακαδημαϊκής πιστοποίησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τα άρθρα 70 – 72 του Ν.4009/11. Το παρόν κείμενο αποτελεί πρότυπο σχήμα δομής και περιεχομένων της πρότασης του Τμήματος για την Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών. Η διάρθρωσή του αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 72 “Κριτήρια Πιστοποίησης” του Ν.4009/11 στα οποία περιλαμβάνονται:
α) η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του προγράμματος σπουδών,
β) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα επιδιωκόμενα προσόντα σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης
γ) η δομή και η οργάνωση του προγράμματος σπουδών,
δ) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου
ε) η καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,
στ) η ποιότητα του ερευνητικού έργου της ακαδημαϊκής μονάδας,
ζ) ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,
η) η ζήτηση στην αγορά εργασίας των αποκτώμενων προσόντων και
θ) η ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας.
Η χρήση του προτεινόμενου ενιαίου Πρότυπου Σχήματος για τα Προγράμματα Σπουδών όλων των Τμημάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιβάλλεται από την ανάγκη συγκριτικής αξιολόγησης και πιστοποίησης συναφών προγραμμάτων σπουδών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι τα Τμήματα μπορούν να προσθέσουν ή και να εξειδικεύσουν την πρότασή τους για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της.
Πιστεύουμε ότι η όλη διαδικασία δημιουργεί οφέλη που υπερβαίνουν εκείνα της έγκρισης μετά από αξιολόγηση ενός νέου προγράμματος σπουδών. Η προετοιμασία της πρότασης μπορεί να αποτελέσει ένα ερέθισμα για την ακαδημαϊκή κοινότητα του τμήματος να προβληματιστεί, να αποσαφηνίσει, και να ενσωματώσει καλύτερα τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του προγράμματος στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Ευνόητο είναι ότι η ΑΔΙΠ, αντιλαμβανόμενη τον ρόλο της ως αρωγού των τμημάτων στη διαδικασία διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητάς τους, παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων για να βοηθήσει όπου χρειασθεί.

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης (Σεπτέμβριος 2013)
Περίγραμμα (Παράδειγμα 1)
Περίγραμμα (Παράδειγμα 2)
Νόμος 4009/2011
Παρουσίαση κου Κουστέλιου

 

Ημερίδα 28/1/2014
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, στις 12.00 μμ, στο Αμφιθέατρο «Σαράτση» στον τρίτο όροφο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου στο Βόλο πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών στην Ανώτατη Εκπαίδευση», την οποία διοργάνωσε η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Παντελής Υψηλάντης, μέλος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), με θέμα ομιλίας: «Αξιολόγηση και Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση ΑΕΙ μετά τον Ν.40009/2011», ενώ η ημερίδα συντονίστηκε από τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Αθανάσιο Κουστέλιο.

Πρόσκληση - Πρόγραμμα
Παρουσίαση κου Υψηλάντη