English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 770/19/ΓΠ/23Τ.Υ./16-01-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 11/02/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 79659

Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΤΕΥΔ (pdf, word)
Ε.Σ.Υ.
Οικονομική Προσφορά
Προϋπολογισμός Μελέτης
Τιμολόγιο Μελέτης
Τεχνική Περιγραφή

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 355/9-1-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια συνδρομών περιοδικών και βάσεων δεδομένων που θα παραλαμβάνει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την κάλυψη των αναγκών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για ένα έτος. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 210.000,00€ με Φ.Π.Α. που κατανέμεται α) στο ποσό των 37.000,00 με Φ.Π.Α. 6% για έντυπες ή έντυπες συνοδευόμενες και από την ηλεκτρονική έκδοση συνδρομές και β) στο ποσό των 173.000,00 με Φ.Π.Α. 24% για ηλεκτρονικές συνδρομές  (Αριθμ. Πρωτ.355/19/ΓΠ/09-01-2019 διακήρυξης)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.(Αρ. Συστ.69359)

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:  04-02-2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 22:00:00
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: 08-02-2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00:00

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ
Πίνακες Συμμόρφωσης
Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 23814/8-11-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την 207/26-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7Μ7Α469Β7Ξ-ΓΒΑ) για την προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών iv) χημικών αναλωσίμων, v) επίπλων, για τις ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των με αριθμό 194/28-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΥΟ469Β7Ξ-81Ρ) και  196/11-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣ3469Β7Ξ-ΠΣ5) συνεδριάσεων της Συγκλήτου σχετικές με την κατανομή της πίστωσης του KAE 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ποσού 206.669,10 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4122 ποσού 12.444,18 € με Φ.Π.Α. , ΚΑΕ 4129 ποσού 484,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4121-20 ποσού 11.470,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 231.067,28 € με Φ.Π.Α. 24% (186.344,58 χωρίς Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών: 13-11-2018
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 02-12-2018

Ανακοίνωση για τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό σε σχέση με τους αρ. συστήματος των Τμημάτων της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ

TMHMATA
ΕΣΗΔΗΣ
Α: Ποικίλος εξοπλισμός
66659,1
Β: Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών
66889,1
Γ: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
66891,1
Δ: Χημικά προϊόντα
66893,1
Ε: Έπιπλα
66901,1

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης
ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τροποποίηση του διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό Πρωτ. 23814/18/ΓΠ/08-11-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003976060 2018-11-08) διακήρυξης και με αριθμούς συστήματος 66659,1, 66889,1, 66891,1, 66893,1 και 66901,1 του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ που παρουσιάστηκαν στις 30-11-2018 με τις παραμέτρους του διαγωνισμού, σε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και σε νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 09-12-2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 22:00:00
Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Απόφαση τροποποίησης Διακήρυξης
Τροποποίησης Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 21766/18/ΓΠ/1267Τ.Υ./22-10-2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2018

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 27.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 77337

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑΜ)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2018-ΟJS203-461272-el)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑΜ)
espd-request
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ  ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ 18685/20.08.2018 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 64444

Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ότι ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό  των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: α) Των κτιριακών εγκαταστάσεων στην πόλη του Βόλου και β) του κτιρίου Κατσίγρα του Τμήματος Ιατρικής στη Λάρισα, για διάστημα 14,5 μηνών ή από 01-01-2019 έως 15-03-2020», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 18685/20.08.2018 διακήρυξη και με αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 64444 ματαιώνεται.

Επισυνάπτεται η υπ΄αριθμ 206/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΤΩΖ469Β7Ξ-Η6Ω) σχετική απόφαση Συγκλήτου.

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Δημόσιος Διαγωνισμός 16905/30-08-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό, κατά το σύστημα των ανοικτών εγγράφων προσφορών και συνέχιση του διαγωνισμού με προφορική μειοδοσία, για τη μίσθωση χώρου γραφείων και εργαστηρίων, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών στη Λαμία.
H μίσθωση θα αρχίσει την ημερομηνία παράδοσης του μίσθιου στο Π.Θ. και θα διαρκέσει πέντε (5) έτη με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) επιπλέον έτη.
Προϋπολογίζεται μηνιαίο μίσθωμα μέχρι του ποσού των 1.040,00 ευρώ.
Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στον διαγωνισμό, θα αναπροσαρμόζεται μετά το τρίτο έτος μίσθωσης, με την ετήσια μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΣΥΕ (αρ.πρωτ.2/17381/30-3-2006 έγγραφο του Υπ. Οικ. & Οικονομικών).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 24-09-2018
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 25-09-2018

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης
κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)
Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 15 του Ν. 4412/2016:

‒ Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Κατηγορία 6)
‒ Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7)
‒ Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (Κατηγορία 8)
‒ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)
‒ Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας) (Κατηγορία 14)
‒ Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (Κατηγορία 16)
‒ Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία  20)
‒ Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 21)
‒ Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 22)
‒ Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (Κατηγορία 25)
‒ Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27)

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 7/08/2018 και ώρα 15:30.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ.


Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία Μελέτης έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14994/18/ΓΠ/16-07-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια :
ΕΙΔΟΣ Α: Ένα (1) λεωφορείο 50+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας, ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (267.840,00).
ΕΙΔΟΣ  Β: Ένα (1) λεωφορείο 31+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας  ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ  (138.880,00).
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω οχημάτων (λεωφορείων) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (328.000,00) μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων   και του ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (78.720,00) του Φ.Π.Α. 24%, και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας και Φ.Π.Α. στο ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (406.720,00).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα έξι (46) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών:    20/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/8/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών:   30/8/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 1
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 2
ΕΕΕΠ
Υπόδειγμα
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 13588/18/ΓΠ/29-06-2018


Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι ο συστημικός αριθμός 61471 που δόθηκε από το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την υπ΄αριθμ. 13588/29-06-2018 Διακήρυξη που αφορά την προμήθεια «ανακλινόμενων καθισμάτων» με CPV 39110000-6, έχει αλλάξει λόγω της εκ παραδρομής λανθασμένης καταχώρησης της περιγραφής των καθισμάτων στο τίτλο της Διακήρυξης και παράληψη μέρους των τεχνικών προδιαγραφών. Ο νέος συστημικός αριθμός του διαγωνισμού μετά την εν λόγω τροποποίηση είναι 61471,1.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια : : α) Πεντακοσίων δέκα οκτώ (518) ανακλινόμενων καθισμάτων από πολλαπλά μορφοποιημένα φύλλα οξιάς συνολικού πάχους 11χιλ. λουστραρισμένα στο φυσικό τους χρώμα με σταθερό έδρανο γραφής και β) Τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ανακλινομένων καθισμάτων με επίστρωση αφρώδους πολυουρεθάνης ταπετσαρισμένες με βραδύκαυστο ύφασμα και δυνατότητα επιλογής διαφόρων χρωμάτων με σταθερό έδρανο, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (258.534,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δυο ευρώ και δέκα έξι λεπτών (320.582,16€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/7/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών: 02/08/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη (Ορθή Επανάληψη)
Περίληψη (Ορθή Επανάληψη)
Οικονομική Προσφορά (Ορθή Επανάληψη)
Πίνακες Συμμόρφωσης (Ορθή Επανάληψη)
espd-request (Ορθή Επανάληψη)
Αλλαγή Συστημικού Αριθμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και της ημερομηνίας διενέργειας
Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών : 01-08-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00:00
Μετάθεση της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 07-08-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00:00

 


Σελίδα 1 από 18