English Home

Δημόσιος Διαγωνισμός 9774/15-6-2016

Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9774/15-6-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16-7-2016

Δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα συνολικού προϋπολογισμού 236.621,50 € διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τα κτιριακά συγκροτήματα του Τμήματος Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα, του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα, του Τμήματος ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα και του Τμήματος Κτηνιατρικής στη Καρδίτσα για διάστημα 16 μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση 1
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση Διευκρινίσεις