English Home

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14994/18/ΓΠ/16-07-2018

Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 14994/18/ΓΠ/16-07-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια :
ΕΙΔΟΣ Α: Ένα (1) λεωφορείο 50+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας, ποσού διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού διακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (267.840,00).
ΕΙΔΟΣ  Β: Ένα (1) λεωφορείο 31+1+1 θέσεων καινούργιο, αμεταχείριστο, σύγχρονης κατασκευής και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (πρότυπο Euro 6 ή νεότερο), από τους νεότερους τύπους, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων και τελών κυκλοφορίας  ποσού εκατόν δώδεκα χιλιάδων ευρώ (112.000,00) και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας  και Φ.Π.Α. 24% ποσού εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ  (138.880,00).
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των ως άνω οχημάτων (λεωφορείων) ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (328.000,00) μετά των τελών ταξινόμησης και κρατήσεων και πινακίδων   και του ποσού των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (78.720,00) του Φ.Π.Α. 24%, και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας μετά των τελών ταξινόμησης, κρατήσεων, πινακίδων, τελών κυκλοφορίας και Φ.Π.Α. στο ποσό των τετρακοσίων έξι χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (406.720,00).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα έξι (46) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών:    20/7/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/8/2018
Ημερομηνία Αποσφράγισης των προσφορών:   30/8/2018

Πληροφορίες σχετικά με τον παρόντα διαγωνισμό δίδονται από το Τμήμα προμηθειών του Π.Θ στα τηλέφωνα 24210-74567,74690,74577.

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 1
Πίνακας Συμμόρφωσης Είδος 2
ΕΕΕΠ
Υπόδειγμα
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση