English Home

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης

Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Μελέτης
κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία μελέτης για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)
Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο μελετητή Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, στις ακόλουθες κατηγορίες μελετών του άρθρου 2 παρ. 3 εδ. 15 του Ν. 4412/2016:

‒ Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων (Κατηγορία 6)
‒ Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) (Κατηγορία 7)
‒ Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) (Κατηγορία 8)
‒ Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και ηλεκτρονικές μελέτες (Κατηγορία 9)
‒ Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές ήπιων μορφών ενέργειας) (Κατηγορία 14)
‒ Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές) (Κατηγορία 16)
‒ Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία  20)
‒ Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 21)
‒ Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες (Κατηγορία 22)
‒ Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου (Κατηγορία 25)
‒ Περιβαλλοντικές μελέτες (Κατηγορία 27)

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 7/08/2018 και ώρα 15:30.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο μελετητικού πτυχίου, που πρέπει να είναι σε ισχύ.


Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία Μελέτης έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου