English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Εκμίσθωση διαμερίσματος του κληροδοτήματος Ειρήνης Εκιντζόγλου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει (βάσει του Ν. 4182/2013) ένα (1) διαμέρισμα 6ου ορόφου επιφανείας 117 τ.μ. επί της οδού Βουλής αριθμ. 17 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος Ειρήνης Εκιντζόγλο.

Οροι Εκμίσθωσης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9412/28-7-2015
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 17-9-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την
α) Ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ 34.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1229α).
β) Εργαστηριακού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και πενήντα λεπτών 6.703,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20).
γ) Φορητού συχνοεπιλεκτικού συστήματος μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανάλυσης φάσματος και μελέτης ασφαλούς έκθεσης σε RF και μικροκυματικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με δυνατότητα επιλογής εύρους ζώνης μετρήσεων στην συχνοτική περιοχή 9 KHz – 6 GHz, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1229α).
δ) Φορητού οργάνου για μετρήσεις ασφαλούς έκθεσης σε χαμηλόσυχνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συνολικού προϋπολογισμού δέκαοκτώ χιλιάδων ευρώ 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20).
ε) Οργάνου φωτοσύνθεσης συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1899α).
στ) Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20), συνολικού προϋπολογισμού εκατό είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (126.943,50 €).

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Είδος 4

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7819/30-5-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 30-7-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια υλικών (εξυπηρετητές, τερματικοί σταθμοί, μεταγωγείς), σχετικού λογισμικού καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης διαχειριστών για επεκτάσιμο σύστημα εικονικών υπολογιστών, που θα καλύπτουν μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος αλλά και κάποιων εργαστηρίων με χαμηλή υπολογιστική ισχύ, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος των ΚΑΕ: α) 1229α:30.675,43€, β) 7123α: 80.920,78€, γ) 0412α:20.000,00€, δ) 4121-20:18.403,79€ .

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Περίληψης Διακήρυξης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Διακήρυξης 7819

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5387/6-5-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 11-6-2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 4016/1-4-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 15-5-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα αναλάβει/ αναλάβουν τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις ομάδες πόλεις: Α Ομάδα: Βόλος, Β Ομάδα: Λάρισα, Γ Ομάδα: Λαμία για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13044/15-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 24-10-2014

Διεθνούς Δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από τον τακτικό προϋπολογισμό, του οικονομικού έτους 2014, ΚΑΕ 4121 συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων εξήντα μιας χιλιάδων τριακοσίων σαράντα δυο ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (461.342,83 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Διευκρίνιση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13042/15-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 24-10-2014

Διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΣΑΕ 546, Κωδ. Αριθμ. Εργ. 2014 ΣΕ54600035 (Κ.Α. 9349-24). Συνολικός προϋπολογισμός τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα έξι και πέντε λεπτών (430.176,05 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Παραρτήματα
Διευκρίνιση

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ Δ19, Δ30, Δ31, Δ32 & Δ33 ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ: Δ19, Δ30, Δ31, Δ32, Δ33

ΕΙΔΟΣ 41
ΕΙΔΟΣ Β15

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13272/18-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 10-10-2014

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για το οικονομικό έτος 2015. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (37.500,00 €) τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12926/12-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 3-10-2014

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια και εγκατάσταση περσίδων αλουμινίου με ηλεκτροκίνηση και δίφυλλων συρόμενων επάλληλων παραθύρων αλουμινίου για τις ανάγκες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πεδίον Άρεως στο Βόλο, συνολικού προϋπολογισμού 66.149,40 € εξήντα έξι χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ και σαράντα λεπτών, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. (ΚΑΕ 879: 28.167,00€, ΚΑΕ 7127α: 37.982,40€).

Περίληψη
Διακήρυξη

 


Σελίδα 3 από 17