English Home

Πρόχειρος Διαγωνισμός 5344/6-4-2016

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5344/6-4-2016/5-2-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/5/2016

Πρόχειρου επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφίτες και μελάνια εκτυπωτών – χημικά αναλώσιμα για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (26.768,04 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., που κατανέμονται σε δυο (2) ομάδες : Ομαδα Α : Toner συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (5.331,34 €) με Φ.Π.Α και Ομάδα Β: Χημικά αναλώσιμα συνολικού προύπολογισμούείκοσι μια χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (21.436,70) με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη