English Home

Συνοπτικός Διαγωνισμός 13268/19-9-2017

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13268/19-9-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 9-10-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια: α) Μελάνια και Toner εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και fax και β)ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 44.636,80 € που κατανέμεται ως ακολούθως :α) ποσού 22.520,30 € στον ΚΑΕ 4121α και ποσού 22.116,50 στον ΚΑΕ 1261α.

Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ