English Home

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 5/10/2017

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 14412/5-10-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30-10-2017

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού – επίπλων – χημικών αναλωσίμων - μηχανημάτων γραφείου και υπολογιστών για τον εξοπλισμό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων - Κοσμητειών και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα σε βάρος του ΚΑΕ 4121α του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (97.144,00 €) ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και εκατόν είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (120.458,56 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)