English Home

Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 4/12/2017

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 18092/28-11-2017

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει μόνο της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις πόλεις της Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμίας για διάστημα δυο (2) ετών από την υπογραφή της σύμβασης (Αριθμ. Πρωτ. 18092/17/ΓΠ/28-11-2017 διακήρυξης)

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης