English Home

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Έργου έτους 2018 κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για την κατάρτιση Καταλόγων Ενδιαφερομένων ανά Κατηγορία Έργου έτους 2018 κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2018 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 & 6 του Ν.4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μέχρι 20.000€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/οικ 15299/ΦΝ 466/2-03-2017 (ΦΕΚ 900/Β/17-03-2017)


Κ Α Λ Ε Ι
κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων που επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στις ακόλουθες κατηγορίες έργων:

  • Οικοδομικά
  • Ηλεκτρομηχανολογικά
  • Πρασίνου

να υποβάλλει σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην οδό Τ. Οικονομάκη 61, Τ.Κ. 38221, Βόλος, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι μέχρι 23/04/2018 και ώρα 15:30μ.μ.
Η αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, θα συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Μητρώου Περιφερειακών Ενοτήτων των άρθρων των άρθρων 105 & 106 του Ν.3669/2008 (πρώην Νομαρχιακών Μητρώων), που πρέπει να είναι σε ισχύ.

Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων ανά Κατηγορία έργου έτους 2018
Αίτηση ενδιαφερόμενου