English Home

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27104/10-12-2018

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27104/10-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια συστημάτων καταγραφής και ερευνητικών συσκευών για της ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (73.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ