English Home

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27406/12-12-2018

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27406/12-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  τιμής για την  προμήθεια α) Ειδών γραφικής ύλης και Β) Μελάνια και toner για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax , για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Π.Θ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας και για τα δυο Τμήματα ανέρχεται στο ποσό των πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός  ευρώ και είκοσι έξι  λεπτών (58.961,26) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Γίνονται δεκτές προσφορές στο σύνολο των ειδών κάθε Τμήματος.

Ημερομηνία Διενέργειας: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 28-12-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

Πληροφορίες παρέχοντες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221, Βόλος και στα τηλέφωνα 24210-74567,74508,74577.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1.Για το είδος με Α/Α 119 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «γνήσιο» αντί του ορθού «συμβατό».
2. Για τα είδη με Α/Α 124 & 125 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «γνήσιο» αντί του ορθού «συμβατό».
3.Για το είδος με Α/Α 189 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «Toner TK-6305 35K» αντί του ορθού «Waste WT-860».
4. Για το είδος με Α/Α 190 εκ παραδρομής αναγράφτηκε στη διακήρυξη «»Waste WT-860 αντί του ορθού «Toner TK-6305 35K».
5. Για το είδος με Α/Α 233 εκ παραδρομής δεν αναγράφτηκε στη διακήρυξη τιμή και επομένως δεν θα προσφερθεί.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΤΕΥΔ