English Home

Συνοπτικός Διαγωνισμός 19505/5-8-2019

Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 19505/5-8-2019

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 117 και το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «ΣΤΑΒΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για διάστημα ενός (1) έτους, συνολικού προϋπολογισμού ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης