English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11893/15-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 18/11/2015

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διαγωνισμού για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων για διάστημα δέκα οκτώ μηνών (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα. Καρδίτσα και Λαμία και των οχημάτων του Π.Θ.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινίσεις

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11123/1-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 30/10/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (45.540,00 €) σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11038/30-9-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 30/10/2015

Πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α3, Α4 και Bristol για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Υπηρεσιών και του Τυπογραφείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, K.A.E. 1731α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 10221/9-9-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 9/10/2015

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφίτες και μελάνια εκτυπωτών – χημικά αναλώσιμα για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 72.520,98 € εβδομήντα δυο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., που κατανέμονται σε δυο (20 ομάδες) : ομαδα Α : Toner συνολικού προύπολογισμού 36.756,44 με Φ.Π.Α και Ομάδα Β: Χημικά αναλώσιμα συνολικού προύπολογισμού 35.764,54 με Φ.Π.Α..

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Είδος ΚΤΗΝ 139
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9440/28-7-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 8/9/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της) συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7546/19-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου έως 1.400 cc, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες μετακίνησης των οργάνων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Θ, συνολικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας (Αριθμ. Πρωτ. 7545/19-6-2015/απόφασης Πρύτανη) και (α/α δέσμευσης: 135/1971/17-02-2015, ΚΑΕ 9152α).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7333/16-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 7/7/2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση χώρου/ων (αυτοτελών οικημάτων ή πολλών συγκεντρωμένων ή ξενοδοχειακών χώρων) στο Βόλο με Ξενοδοχειακή υποστήριξη, συνολικά 33 κλινών (επιπλωμένων δωματίων με ιδιαίτερο λουτρό), προκειμένου να στεγάσει σ’ αυτά τους φοιτητές του, που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στις Σχολές του και στα Τμήματα που εδρεύουν στο Βόλο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ( από 1-10-2015 έως 30-6-2016).
Ο Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του τέλους παρεπιδημούντων 0,5% και Φ.Π.Α. 6,5% ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ για διάστημα εννέα (9) μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7305/15-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει Μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτων, σε πιστοποιημένους από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμητές – Φυσικά Πρόσωπα - Νομικά πρόσωπα

Διακήρυξη
Τοπογραφικό Διάγραμμα

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3306/16-3-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 6/4/2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των παρακάτω κτιρίων:

Ομάδα Α:

1. Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου στεγασμένης επιφάνειας  14.000 τ.μ
2. Κτιριακό Συγκρότημα Πεδίου Άρεως στεγασμένης επιφάνειας 19.100 τ.μ και περιβάλλοντος χώρου 19.000 τ.μ
3. Κτιριακό Συγκρότημα Γεωπονικής Σχολής στεγασμένης επιφάνειας 14.196 τ.μ
4. Κτίριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στεγασμένης επιφάνειας  1.188 τ.μ
5. Μισθωμένο κτίριο  Κοραή 43 στεγασμένης επιφάνειας 1.000
6. Κτίριο Τσικρίκη στεγασμένης επιφάνειας 785,21 τ.μ
7. Μισθωμένο  κτίριο Ευφραίμογλου στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ
8. Μισθωμένο κτίριο Δεληγιώργη στεγασμένης επιφάνειας 1.800 τ.μ
9. Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης στεγασμένης επιφάνειας 4.520 τ.μ
10. Κτίριο Κίτσου Μακρή στεγασμένης επιφάνειας 179,80 τ.μ
11. Κτίριο Αποστολίνα στεγασμένης επιφάνειας 730,30 τ.μ
12. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας στεγασμένης επιφάνειας 470 τ.μ
13. Κτίριο Καπνού 300 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Α ομάδα,  53.675,84 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την

Ομάδα Β:

1. Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία 1.800 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Β ομάδα 6.011,33 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης και για τις δυο ομάδες  59.687,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%για διάστημα (2) δυο μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 


Σελίδα 4 από 9