English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7305/15-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει Μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτων, σε πιστοποιημένους από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμητές – Φυσικά Πρόσωπα - Νομικά πρόσωπα

Διακήρυξη
Τοπογραφικό Διάγραμμα

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3306/16-3-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 6/4/2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των παρακάτω κτιρίων:

Ομάδα Α:

1. Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου στεγασμένης επιφάνειας  14.000 τ.μ
2. Κτιριακό Συγκρότημα Πεδίου Άρεως στεγασμένης επιφάνειας 19.100 τ.μ και περιβάλλοντος χώρου 19.000 τ.μ
3. Κτιριακό Συγκρότημα Γεωπονικής Σχολής στεγασμένης επιφάνειας 14.196 τ.μ
4. Κτίριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στεγασμένης επιφάνειας  1.188 τ.μ
5. Μισθωμένο κτίριο  Κοραή 43 στεγασμένης επιφάνειας 1.000
6. Κτίριο Τσικρίκη στεγασμένης επιφάνειας 785,21 τ.μ
7. Μισθωμένο  κτίριο Ευφραίμογλου στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ
8. Μισθωμένο κτίριο Δεληγιώργη στεγασμένης επιφάνειας 1.800 τ.μ
9. Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης στεγασμένης επιφάνειας 4.520 τ.μ
10. Κτίριο Κίτσου Μακρή στεγασμένης επιφάνειας 179,80 τ.μ
11. Κτίριο Αποστολίνα στεγασμένης επιφάνειας 730,30 τ.μ
12. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας στεγασμένης επιφάνειας 470 τ.μ
13. Κτίριο Καπνού 300 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Α ομάδα,  53.675,84 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την

Ομάδα Β:

1. Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία 1.800 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Β ομάδα 6.011,33 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης και για τις δυο ομάδες  59.687,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%για διάστημα (2) δυο μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3216/13-3-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 2/4/2015

Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εννιακοσίων ενενήντα επτά λεπτών (19.999,997 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, K.A.E. 1381α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 104/9-1-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 29-1-2015

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των παρακάτω κτιρίων:

Ομάδα Α:
1. Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου στεγασμένης επιφάνειας 14.000 τ.μ
2. Κτιριακό Συγκρότημα Πεδίου Άρεως στεγασμένης επιφάνειας 19.100 τ.μ και περιβάλλοντος χώρου 19.000 τ.μ
3. Κτιριακό Συγκρότημα Γεωπονικής Σχολής στεγασμένης επιφάνειας 14.196 τ.μ
4. Κτίριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στεγασμένης επιφάνειας 1.188 τ.μ
5. Μισθωμένο κτίριο Κοραή 43 στεγασμένης επιφάνειας 1.000
6. Κτίριο Τσικρίκη στεγασμένης επιφάνειας 785,21 τ.μ
7. Μισθωμένο κτίριο Ευφραίμογλου στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ
8. Μισθωμένο κτίριο Δεληγιώργη στεγασμένης επιφάνειας 1.800 τ.μ
9. Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης στεγασμένης επιφάνειας 4.520 τ.μ
10. Κτίριο Κίτσου Μακρή στεγασμένης επιφάνειας 179,80 τ.μ
11. Κτίριο Αποστολίνα στεγασμένης επιφάνειας 730,30 τ.μ
12. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας στεγασμένης επιφάνειας 470 τ.μ
13. Κτίριο Καπνού

Συνολικού προϋπολογισμού για την Α ομάδα, 53.113,64 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την

Ομάδα Β:
1. Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία

Συνολικού προϋπολογισμού για την Β ομάδα, 5.901,52 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης και για τις δυο ομάδες 59.015,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 15969/5-11-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 15-12-2014

Πρόχειρου διαγωνισμού με και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των Υπηρεσιών του, συνολικού προϋπολογισμού 22.000,00 € είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1731α).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 15947/5-11-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 25-11-2014

Πρόχειρου επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού των ΠΜΣ με δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 58.193,68 € πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Παραρτήματα

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 14421/7-10-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 31-10-2014

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών του Αγροκτήματος Βελεστίνου του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος συνολικού προϋπολογισμού 14.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13935/30-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 22-10-2014

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού των ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα καθώς και των Κοσμητειών των Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 24.041,74 € είκοσι τεσσάρων χιλιάδων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Παράρτημα

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13922/30-9-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 22-10-2014

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού των ΠΜΣ με δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 58.193,68 € πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Παραρτήματα

 


Σελίδα 6 από 10