English Home
Διαγωνισμοί


Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 101/8-1-2014
Ημερομηνία διεξαγωγής 7-2-2014

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων είκοσι δύο ευρώ (54.222,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλόγου Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9904/2-9-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 17-9-2013

Επαναληπτικού πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ( τριών (3) μηνών για το 2013 και δώδεκα (12) μηνών για το 2014). Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (40.500,00 €) σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Διακήρυξη
Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 6526/14-6-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 4-7-2013

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, για διάστημα ενός έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά μήνα 2.779,80 € και συνολικού ετήσιου 33.357,60 € συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α. Η δαπάνη του ανωτέρω έργου βαρύνει τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΣΑΕ 046, ΚΩΔ έργου 1984 ΣΕ 04600020 (Επισκευή Συντήρηση- Ανέγερση κτιρίων και διαρρύθμιση).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία της διενέργειας του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, για διάστημα ενός έτους, μετατέθηκε στις 10-7-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:45, εξαιτίας κωλύματος μελών της Επιτροπής Διαγωνισμών.

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 6402/12-6-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 2-7-2013

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τη φύλαξη του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.500 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ. και του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής που βρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου, για διάστημα πέντε (5) μηνών, συνολικού ποσού σαράντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (40.272,94 €) συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιτίας κωλύματος των μελών της Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών η ημερομηνία διενέργειας πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη φύλαξη του νέου κτιριακού συγκροτήματος του Τμήματος Ιατρικής στη θέση Μεζούρλο, στη Λάρισα, συνολικού εμβαδού 16.500 τ.μ. και περιβάλλοντα χώρου 24.000 τ.μ. και του κτιρίου της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιατρικής που βρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου, για διάστημα πέντε (5) μηνών μετατέθηκε για την Τετάρτη 10-07-2013 και ώρα 10:30.

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 6207/7-6-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 2-7-2013

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ( τριών (3) μηνών για το 2013 και δώδεκα (12) μηνών για το 2014). Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (40.500,00 €) σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εξαιτίας κωλύματος των μελών της Ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών η ημερομηνία διενέργειας του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ( τριών (3) μηνών για το 2013 και δώδεκα (12) μηνών για το 2014), με συνολικό Προϋπολογισμό δαπάνης (40.500,00 €) σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, μετατέθηκε για την Τετάρτη 10-07-2013 και ώρα 09:30.

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3386/11-4-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 2-5-2013

Πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3425/11-4-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 2-5-2013

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανακοινώνει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού Α4 για την κάλυψη αναγκών όλων των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3457/11-4-2013
Ημερομηνία διεξαγωγής 2-5-2013

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαρισμού – ευπρεπισμού, για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5800/16-5-2012
Ημερομηνία διεξαγωγής 31-5-2012

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ( έξι (6) μηνών για το 2012 και εννιά (9) μηνών για το 2013)
Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (44.500,00 €) σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Διακήρυξη

 


Σελίδα 8 από 10