English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Λάρισα 27/4/2018

Την Παρασκευή  27 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 στην αίθουσα “Konstantinos Sekeris” Lecture Room, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη  του Αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος  Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργου Μαγγανάρη. Η διάλεξη θα έχει τίτλο: «Πρόσφατες τάσεις όσον αφορά τις πτυχές του συνδρόμου ωρίμανσης των φρούτων και την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών μετά τη συγκομιδή» (Recent trends on aspects of fruit ripening syndrome and deployment of innovative postharvest technologies)

Βιογραφικό
Ο Γιώργος Μαγγανάρης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο ίδρυμα, από όπου και απέκτησε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του δίπλωμα. Συμμετείχε σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και ταυτόχρονα εργάστηκε με συμβάσεις έργου ως εργαστηριακός/επιστημονικός συνεργάτης για διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και στο Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής εργάστηκε σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου του Davis (Καλιφόρνια, ΗΠΑ) και στη Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 27/4/2018

Στις 26 Απριλίου 2018,  στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, (Φραγκούδη 11 & ΑλεξάνδρουΠάντου, ΤΚ: 101 63 Καλλιθέα), θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα  με θέμα: "Ο ρόλος του OWASP στη προστασία κρίσιμων πληροφορικών συστημάτων".   Στην Ημερίδα θα συμμετέχει με ομιλία του ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοιατρική, Αθανάσιος Καρακούντας. Η ομιλία του Επ. Καθηγητή θα έχει θέμα: "Οι κυβερνοεπιθέσεις σε IoT συσκευές και οι ευπάθειές τους σε υλισμικό και λογισμικό" Ο Επ. Καθηγητής Αθανάσιος Καρακούντας συμμετέχει στην Ημερίδα ύστερα από πρόσκληση, ως ερευνητής/ μέλος Δ.Ε.Π. του Π.Θ.

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου

 

Αθήνα 27/4/2018

Στο πλαίσιο των μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς, που πραγματοποιεί η κ. Ντιάνα Κάκαρη, ΕΕΠ Γαλλικής του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα διοργανωθεί την Παρασκευή 27.4.18 εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά ( https://lfh.edu.gr/ και  https://lfh.edu.gr/el).
Η συγκεκριμένη επίσκεψη συνιστά μία από τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Τeachers 4 Europe και θα συμμετέχουν φοιτητές και φοιτήτριες των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η δράση στοχεύει στη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του ρόλου που διαδραματίζει η γνώση της γαλλικής γλώσσας, τόσο στη διαμόρφωση του προφίλ του σύγχρονου ευρωπαίου εκπαιδευτικού (κινητικότητα εκπαιδευτικών, συνεργασία εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, συνεχής επιμόρφωση), όσο και στην προώθηση της Ευρωπαϊκής διάστασης της Εκπαίδευσης.


Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης οι φοιτητές και οι φοιτήτριες

· θα συζητήσουν στα γαλλικά με τον κ. Guy Rossignol, διευθυντή του γαλλόφωνου Δημοτικού Σχολείου, θέματα που αφορούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,

· θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του νηπιαγωγείου ή του δημοτικού που προορίζονται για τους μαθητές που είναι γαλλόφωνοι ή διδάσκονται τη γαλλική ως μητρική γλώσσα,

· θα θέσουν στα γαλλικά τα ερωτήματα που έχουν επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου στις Γαλλίδες ή στους Γάλλους παιδαγωγούς (νηπιαγωγούς, δασκάλους, ειδικούς παιδαγωγούς).


Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης αναμένεται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

· να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος,

· να είναι σε θέση να συγκρίνουν το γαλλικό με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα,

· να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας (σχάρες παρατήρησης, πραγματοποίηση συνεντεύξεων),

· να καλλιεργήσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και

· να διαμορφώσουν ευρωπαϊκή συνείδηση μέσω της επίγνωσης των κοινών αξιών ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα και της συνειδητοποίησης των κοινών στόχων/προβλημάτων στον εκπαιδευτικό τομέα.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Βόλος 27/4/2018

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΗΜΜΥ/ΠΘ) και το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ) συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Νέων Μηχανικών σε Διαδικασίες Ευέλικτης Σχεδίασης με Εφαρμογές στη Βιομηχανία». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο «Ξενία» Βόλου στις 27 Απριλίου 2018 και θα διαρκέσει από τις 11.00 μέχρι τις 13.00. Η εκδήλωση απευθύνεται σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε εταιρείες και φορείς της βιομηχανίας με δραστηριότητα σε τομείς της μηχανικής. Οι εγγραφές στην εκδήλωση θα ξεκινήσουν στις 10.30. Τις εργασίες της εκδήλωσης θα ανοίξει η πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου LEAP: Lean and Agile Practices Linking Engineering Higher Education to Industry. Το ερευνητικό σχέδιο στοχεύει να συμβάλλει στην εναρμόνιση των δεξιοτήτων και της γνώσης που αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τμήματα πολυτεχνικών σχολών με τις ανάγκες της βιομηχανίας, συμβάλλοντας στην ομαλή μετάβαση των φοιτητών από τον ακαδημαϊκό στο επαγγελματικό χώρο.
Πιο συγκεκριμένα, το ερευνητικό έργο έχει σαν στόχο να εκθέσει τους φοιτητές σε βιομηχανικές δραστηριότητες ευέλικτης και λιτής σχεδίασης (agile and lean design). Η ευέλικτη σχεδίαση στοχεύει στην καλύτερη κάλυψη των αναγκών και προσδοκιών των αποδεκτών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διάσπαση των προδιαγραφών σε μικρούς στόχους, την αναγνώριση προτεραιοτήτων στην υλοποίηση των στόχων αυτών, και την υλοποίηση των στόχων σε κύκλους ο καθένας από τους οποίους ξεκινά με επαναπροσδιορισμό των προδιαγραφών και καταλήγει στην υλοποίηση τμήματος της τελικής λειτουργικότητας. Η λιτή σχεδίαση αναφέρεται σε μεθόδους που αφορούν την απλοποίηση της διαδικασίας παραγωγής με σκοπό τον περιορισμό τους κόστους.
Το ακροατήριο θα έχει τη ευκαιρία να εξοικειωθεί με έννοιες που αφορούν την ευέλικτη και λιτή σχεδίαση. Επιπλέον, θα εκτεθεί σε παιδαγωγικές μεθόδους βασισμένες σε μάθηση με δράση οι οποίες προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μηχανικών χτίζοντας την ικανότητα των φοιτητών να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν νεοαποκτηθείσα γνώση σε μελλοντικές επαγγελματικές δραστηριότητες. Το ακροατήριο επίσης θα παρακολουθήσει επίδειξη μαθησιακών ψηφιακών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου. Τα ψηφιακά εργαλεία έχουν τη μορφή «σοβαρών» παιχνιδιών και προκαλούν τους φοιτητές να πειραματιστούν με διαδικασίες ευέλικτης και λιτής σχεδίασης με τρόπο που προσομοιώνει την εφαρμογή των διαδικασιών αυτών στη βιομηχανία.
Η υλοποίηση του ερευνητικού έργου συντονίζεται από το ΤΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχει το ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ καθώς και πανεπιστήμια από την Πορτογαλία, Ισπανία, Εσθονία, και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ερευνητικό σχέδιο υλοποιείται από το 2016 μέχρι το 2018 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής – ΙΚΥ. Επιστημονικά υπεύθυνος του έργου είναι ο Ομ. Καθ. του ΤΗΜΜΥ/ΠΘ κ. Ηλίας Χούστης ενώ οργανωτικά υπεύθυνη είναι η κ. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ/ΠΘ. Επιστημονικά υπεύθυνος για το ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ είναι ο κ. Διονύσης Μπόχτης, Διευθυντής του ινστιτούτου.

Δελτίο Τύπου

 

Λάρισα 20/4/2018

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Εταιρεία Αναπνευστικών Διαταραχών και Βαρείας Νόσου οργανώνει συνεχώς από το 1999 μέχρι σήμερα κάθε χρόνο το ετήσιο συνέδριο της. Σας καλωσορίζουμε στο καθιερωμένο πλέον τριήμερο, που για εφέτος είναι 12-15 Απριλίου 2018 στο Ξενοδ. “Larisa Imperial” της Λάρισας. Όπως και πέρυσι ετοιμάσαμε τρία σεμινάρια στις εγκαταστάσεις της Πνευμονολογικής Κλινικής στην Λάρισα στα αντικείμενα υπέρηχοι θώρακα, πνευμονική ίνωση και αγγειακά νοσήματα του πνεύμονα. Για την Πέμπτη το βράδυ στη Λάρισα έχει οργανωθεί ένα στρόγγυλο τραπέζι για τις συνέπειες της ρύπανσης στην υγεία. Θα συνεχιστούν οι επιτυχημένες συνεδριάσεις συζήτησης περιστατικών από την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και από τουλάχιστον 6 κλινικές από όλη τη χώρα. Ειδικές συνεδρίες είναι αφιερωμένες στην εκπαίδευση και τις επαγγελματικές προοπτικές νέων πνευμονολόγων. Θα συζητήσουμε τις προσδοκίες των ειδικευομένων για την εκπαίδευση τους αλλά και το καυτό θέμα της αξιολόγησης των κλινικών. Θα είναι επίσης πολύ σημαντικό να ακούσουμε την εμπειρία νέων συναδέλφων μας που βρίσκονται σε παράταση, είναι επικουρικοί, ξεκίνησαν να ιδιωτεύουν ή εργάζονται στην φαρμακοβιομηχανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαλέξεις των καθηγητών των Πανεπιστημίων Λωζάνης και Βοστώνης αντίστοιχα, το βράδυ της Παρασκευής στις 8μμ με θέμα την διαχρονική σχέση της Ιατρικής και του τουρισμού και το Σάββατο στις 12πμ το πρωί με θέμα την δεοντολογία που πρέπει να διέπει τη λειτουργία της φαρμακοβιομηχανίας. Με την συμμετοχή σας αλλά και την χορηγία εταιρειών, συμβάλετε στην βελτίωση των κλινικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην Κεντρική Ελλάδα. Με τα έσοδα του προηγούμενου συνεδρίου βελτιώσαμε την δυνατότητα του ενδοσκοπικού εργαστηρίου και ενισχύσαμε την κινητικότητα συνεργατών μας για μετεκπαίδευση σε χώρες της Ευρώπης.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 20/4/2018

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και η UNICEF συνδιοργανώνουν ένα εργαστήριο με εθελοντική και δωρεάν συμμετοχή για εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων.
Το σεμινάριο, το οποίο θα έχει την μορφή εργαστηρίου,  θα πραγματοποιηθεί  στο  Παραλιακό Συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτίριο Δελμούζου, Αίθουσα Ι) την Παρασκευή 20.4.18 και την Παρασκευή 27.4.18.  και θα έχει συνολική διάρκεια 25 ωρών, που κατανέμονται ως εξής:

- 10 ώρες διά ζώσης εκπαίδευσης (20 & 27 Απριλίου, 16.00-21.00) σε δύο συναντήσεις βιωματικού προσανατολισμού (εργασία σε ομάδες, διαχείριση εκπαιδευτικών περιστατικών, διάλογος, προσομοιώσεις, επεξεργασία πραγματικών παραδειγμάτων και διλημμάτων):
- 15 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού mentoring με χρήση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (20 Απριλίου – 4 Μαΐου).

Θεματικοί άξονες του εργαστηρίου:

 • Το πεδίο της εκπαίδευσης μετακινούμενων πληθυσμών και βασικές αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Οι γλώσσες των προσφύγων και οι γλώσσες στο σχολείο
 • Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • Εκπαιδευτικό υλικό: σχεδιασμός, αξιοποίηση, αξιολόγηση
 • Διαχείριση της τάξης και διαφοροποιημένη διδασκαλία σε πολύγλωσσα, πολυπολιτισμικά και διαφορετικών ταχυτήτων εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες  αναμένεται:

 • να έχουν αποκτήσει εποπτεία του πεδίου των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα και της εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μετακινούμενους πληθυσμούς
 • να μπορούν να αξιολογούν τα χαρακτηριστικά, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προσδοκίες των μαθητών, ώστε να σχεδιάζουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές διδασκαλίας
 • να έχουν εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία και τις εκπαιδευτικές τεχνικές για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
 • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν ενδιαφέρουσες και συμμετοχικές διδακτικές ενότητες που συμβάλλουν στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των γλωσσικών δεξιοτήτων
 • να έχουν αναπτύξει δεξιότητες διαχείρισης πολύγλωσσων, πολυπολιτισμικών και διαφορετικών ταχυτήτων τάξεων
 • να έχουν μια συνολική εικόνα για το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και να μπορούν να σχεδιάζουν δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μαθητών τους
 • να έχουν αναπτύξει τη διαπολιτισμική τους ικανότητα  για ζητήματα ταυτότητας και ένταξης ευάλωτων ομάδων


Στους συμμετέχοντες / στις συμμετέχουσες θα δοθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.
Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε μέχρι τις 31/03/2018 τη φόρμα στο σύνδεσμο
https://goo.gl/forms/wR3yxgGDs4RHc3033

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 21/4/2018

Το Σάββατο 21/4/2018 και ώρα 11:30, στο Κτίριο Τσικρίκη διοργανώνεται ημερίδα με θέμα Τα αγιογραφικά κείμενα ως πηγή κοσμικής ιστορίας

Πρόγραμμα
Αφίσσα

 

Βόλος 13/4/2018

Την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (28ης Οκτωβρίου & Π. Μελά) θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη, με θέμα: « Κατανοώντας και αλλάζοντας τον κόσμο». Ο καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης είναι Διδάκτωρ Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου της Grenoble, είναι από τους θεμελιωτές του Model-Checking που είναι η κύρια βιομηχανική μέθοδος επαλήθευσης πληροφορικών συστημάτων σήμερα χρησιμοποιούμενη από εταιρείες όπως Intel, Microsoft και Google. Για την συμβολή του στην θεωρία και την εφαρμογή μεθόδων επαλήθευσης, του απονεμήθηκε το βραβείο Turing 2007, το αντίστοιχο του βραβείου Νόμπελ στην Πληροφορική. Διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Οργάνωση: Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών.

Δελτίο Τύπου
Ιωσήφ Σηφάκης: Το κενό καιτο φως
Πρόσκληση

 

Βόλος 15/4/2018

Στα πλαίσια των μηνιαίων ομιλιών «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» διοργάνεται διάλεξη που θα γίνει την Κυριακή, 15η Απριλίου 2018 και ώρα 8 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γ. Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) από τον κ. Κλεομένη Τσιγάνη, καθηγητή Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα:"Συγκρούσεις της Γης με παραγήινους αστεροειδείς. Εκτίμηση κινδύνου και αποτροπή

Πρόσκληση

 


Σελίδα 8 από 154