English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Λάρισα 3-4/2/2018

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τοξικολογία" του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά Διεθνές Συμπόσιο Τοξικολογίας στη Λάρισα, 3 – 4 Φεβρουαρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Μετροπόλ. Στο πλαίσιο των ομιλιών παρευρίσκονται διακεκριμένοι ερευνητές από πανεπιστήμια της Ελλάδας και της αλλοδαπής, όπως ο κ. Thomas Hartung, Καθηγητής στο Bloomberg School of Public Health και διευθυντής στο Κέντρο Εναλλακτικών Μελετών σε Ζώα (CAAT) του πανεπιστημίου John Hopkins, ο κ. Κόλλιας Γεώργιος, Καθηγητής Πειραματικής Φυσιολογίας στο τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κ. Στέργιος Μόσχος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμένων Επιστημών του πανεπιστημίου Northumbria, η κα. Αθηνά Βιδάκη Erasmus MC στο τμήμα Γενετικής Ταυτοποίησης του πανεπιστημίου του Rotterdam και ο κ. Δοξάκης Επαμεινώνδας, Ερευνητής Δ' στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Εκτός από τις παρουσιάσεις, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας. Σε ξεχωριστή ενότητα του Συνεδρίου θα παρουσιασθούν οι διπλωματικές εργασίες των φοιτητών του Προγράμματος. Την επίσημη έναρξη του Συνεδρίου θα κηρύξει ο κ. Κόκκαλης Βασίλειος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω. Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συμποσίου είναι ο κος Δημήτριος Κουρέτας, Καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών – Τοξικολογίας και Διευθυντής του Προγράμματος ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ.

Πρόγραμμα

 

Βόλος 14/2/2018

Άγγελος Π. Ματθαίου: Ἐπιγραφικὰ χαράγματα τοῦ πότου, τῆς ραστώνης, τῆς λοιδορίας καὶ τοῦ ἔρωτος

Περίληψη
Οἱ ἐπιγραφὲς ἐπὶ ἀγγείων πότου, πρωτίστως ἐγχάρακτες ἀλλὰ καὶ γραπτές, εἶναι οἱ παλαιότερες σωζόμενες Ἑλληνικὲς ἐπιγραφές. Στὴν ὁμιλία παρουσιάζονται ἐπιγραφὲς ἐπὶ ἀγγείων καὶ ἐπὶ βράχων ποὺ σκιαγραφοῦν ὄψεις τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων.
Aμφ. Σαράτση, Τετάρτη 14 Φεβρ., 19:00. Εναρκτήρια Διάλεξη ΠΜΣ ΙΑΚΑ

Βιογραφικὸ σημείωμα Ἀγγέλου Π. Ματθαίου
Ὁ Ἄγγελος Π. Ματθαίου ἐσπούδασε Ἀρχαιολογία καὶ Ἱστορία στὴν Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς φοιτήσεώς του μεταξὺ ἄλλων διδάχθηκε Κλασσικὴ Ἀρχαιολογία ἀπὸ τὸν Νικόλαο Μ. Κοντολέοντα καὶ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Φιλολογία ἀπὸ τὸν Ἀριστόξενο Σκιαδᾶ. Μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1972 καὶ 1977 ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Στεφάνου Ν. Κουμανούδη, ὁ ὁποῖος καὶ τὸν εἰσήγαγε στὴν μελέτη τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἐπιγραφῶν καὶ τῆς Ἀττικῆς Τοπογραφίας.
Μὲ τοὺς δύο αὐτοὺς τομεῖς ἀσχολεῖται ἔκτοτε. Εἶναι ἱδρυτικὸ μέλος (1985) καὶ γραμματεὺς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπιγραφικῆς Ἑταιρείας (1987 κἑ). Τὸ 1983 ἵδρυσε ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὸν Γιάννη Πίκουλα καὶ τὸν Ἄρη Τσαραβόπουλο τὸ ἀρχαιογνωστικὸ περιοδικὸ ΗΟΡΟΣ. Εἶναι μέλος τῆς ἐκδοτικῆς ἐπιτροπῆς καὶ ὑπεύθυνος τῶν ἐπιγραφικῶν μελετῶν καὶ ὅσων ἀφοροῦν στὴν Ἀττικὴ Τοπογραφία. Ἔχει δημοσιεύσει ἐννέα αὐτοτελῆ βιβλία καὶ 190 ἄρθρα, καὶ ἔχει ἐπιμεληθῆ τὴν ἔκδοση τῶν Πρακτικῶν ἕξι διεθνῶν ἐπιγραφικῶν συνεδρίων.

Αφίσσα

 

Βόλος 15/2/2018

Το Εργαστήριο Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10.00 - 15.00, Ημερίδα με θέμα: «Τουρισμός, Αειφορία και Ανάπτυξη» στο ΤΜΧΠΠΑ, στην Αίθουσα Α2. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι καθηγητές κ. Παντολέων Σκάγιαννης και κ. Αλέξιος Δέφνερ, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αριστείδης Σαπουνάκης, οι Επίκουροι καθηγητές κ. Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος και κ. Γεώργιος Σταμπουλής και ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας και Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης. Οι ομιλητές θα αναφερθούν στην περιβαλλοντική κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική βιωσιμότητα στον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια δίνοντας έμφαση στις ΜΜΕ, στην εκπαίδευση στον τουρισμό, τον εναλλακτικό τουρισμό και το δομημένο περιβάλλον στο Πήλιο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «HELIX: Πρωτοβουλία για την ανταλλαγή επιχειρηματικής μάθησης για την ώθηση των ΜΜΕ στην κατεύθυνση του βιώσιμου τουρισμού, στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο το οποίο εντάσσεται στα προγράμματα INTERREG Balkan-Mediterranean, Άξονας Προτεραιότητας 1: Entrepreneurship and Innovations και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν. Το Έργο HELIX εστιάζει στις δυνατότητες για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός από τους πιο δυναμικούς οικονομικούς τομείς στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, του τουρισμού και της φιλοξενίας, αλλά και στα εμπόδια για την ανάπτυξή του που σχετίζονται με την έλλειψη δεξιοτήτων, ικανότητας καινοτομίας και αναποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων. Κύριος στόχος του είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας ως βασικών συνιστωσών για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον τομέα του τουρισμού στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο (ειδικότερα σε ότι αφορά στις ΜΜΕ και τους επιχειρηματίες). Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η δημιουργία αποτελεσματικών μαθησιακών και κοινοτήτων, και η παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών πακέτων, που θα συνδράμουν στην ενδυνάμωση των εξειδικευμένων δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη της αειφορίας/ βιωσιμότητας και την υιοθέτηση τεχνολογικών και διοικητικών καινοτομιών στις επιχειρήσεις του τουρισμού.

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα

 

Λάρισα 16/2/2018

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, πραγματοποιείται την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 7 μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής (Κτίριο Κατσίγρα, Πλατεία Ταχυδρομείου), ενημερωτική εκδήλωση με θέμα τη νόσο και τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από αυτή.
Η εκδήλωση περιλαμβάνει σημαντικές εισηγήσεις εκπρόσωπων της ιατρικής κοινότητας αλλά και της κοινότητας των ασθενών, ενώ στο πλαίσιό της θα παρουσιαστεί και μια διαφορετική και πρωτοποριακή προσέγγιση της νόσου μέσω εικοναφήγησης (graphicstorytelling/comics) από τα μέλη της ομάδας FetaComics.
Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης η οποία φέρει τον τίτλο «CaComics»είναι το ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο Βιομιμητισμός Ελλάδας – Έρευνα και καινοτομία, η καλλιτεχνική ομάδα FetaComics.
Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό.

Πρόσκληση

 

Βόλος 24/2/2018

Το Τμήμα ΙΑΚΑ διοργανώνει Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος συναδέλφου και διαπρεπή βυζαντινολόγου Πάρι Γουναρίδη με θέμα «Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο». Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ερευνητικών και διδακτικών σκοπών του μεταπτυχιακού του προγράμματος. Σκοπός της είναι η ενίσχυση της πρωτογενούς έρευνας, η εξοικείωση νέων ερευνητών με τη δημόσια παρουσίαση των πορισμάτων τους και η συμβολή στην ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Η επιλογή του θέματος είναι ενταγμένη στο διδακτικό πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Για τον σκοπό αυτό έχουν προσκληθεί συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, αφυπηρετήσαντες συνάδελφοι, απόφοιτοι του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και διδάκτορες του Τμήματος, τα ερευνητικά αντικείμενα των οποίων σχετίζονται με το επιλεγμένο θέμα. · Πολιτική και θρησκεία στο Βυζάντιο: Επιστημονική Ημερίδα στη μνήμη του Πάρι Γουναρίδη · 24/02/2018 και ώρα 11:30, αμφιθέατρο Σαράτση

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα

 

Βόλος 10/1/2018

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην διάλεξη του κ. Martin Boisen Vice chairman of The International Place Branding Association, Lecturer in Human Geography & Planning at the University of Groningen με θέμα: Strategic Place Brand Management for Cities and their Regions την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:00 στην αίθουσα Α2 του ΤΜΧΠΠΑ

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 10/1/2018

Την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί ομιλία στο πλαίσιο του σεμιναριακού μαθήματος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη». Ομιλητής θα είναι ο κος Βασίλης Χρυσός συνιδρυτής της εταιρείας Ex Machina, με θέμα «Ex Machina IoT: οι προκλήσεις της αλλαγής ως ευκαιρία μάθησης».

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 18/1/2018

Το βιβλίο του Αμερικανού καθηγητή Ιστορίας Paul Boyer, “Ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μία σύντομη εισαγωγή», των εκδόσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, σε ελληνική μετάφραση από τον εκδοτικό οίκο «Θύραθεν», θα παρουσιάσουν την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου στο κτήριο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Αίθουσα Β1, 28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος), ο καθηγητής Μιχάλης Ζουμπουλάκης, ο καθηγητής Θεοδόσης Καρβουναράκης, η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου και ο επίκουρος καθηγητής Ανδρέας Στεργίου. Το βιβλίο – που εξαντλήθηκε και επανεκδόθηκε – αποτελεί μία συνοπτική αλλά εμπεριστατωμένη και αντικειμενική επισκόπηση της ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών που δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη, μέσω της γνωριμίας του με την ιστορική εμπειρία της χώρας, να κατανοήσει τον χαρακτήρα της, την παγκόσμια σημασία της και τον τρόπο που λειτουργεί. Οι πτυχές που συνθέτουν το αμερικανικό φαινόμενο, κοινωνία, οικονομία, πολιτική, εξωτερικές σχέσεις, όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο από τον συγγραφέα, θα αναλυθούν ξεχωριστά από τους τέσσερεις πανεπιστημιακούς. Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Αφίσσα

 

Βόλος 23/1/2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχοντας θέσει ως στόχους την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης και την αποτροπή της διαρροής άριστων επιστημόνων στο εξωτερικό, υλοποιεί με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το Πρόγραμμα Χορήγησης Μεταδιδακτορικών Υποτροφιών Νέων Ερευνητών με διάρκεια τριών ετών.
Το ανωτέρω πρόγραμμα εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και εντάσσεται στη πρωτοβουλία του Ιδρύματος με τίτλο «Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων», που έχει ως σκοπό τη συμβολή στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη νέα γενιά της Ελλάδας, η οποία έχει πληγεί έντονα από το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας στη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018, στις 12.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων εντός του Συγκροτήματος Τσαλαπάτα, Γιαννιτσών και Λαχανά, Βόλος. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί από τους μεταδιδακτορικούς ερευνητές μία σύντομη παρουσίαση των προτάσεων που θα υλοποιηθούν.

Δελτίο Τύπου

 


Σελίδα 10 από 152