English Home
Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Βόλος 23/11/2016

Η ανωτέρω διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ομιλητής θα είναι ο κ. Τσοτσορός Ευστάθιος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ”(ΕΛΠΕ), με θέμα: «Διοίκηση σε Περιόδους Αβεβαιότητας: Ο Ενεργειακός Τομέας κατά τη Μετάβαση στη Μετα-Πετρελαϊκή Εποχή». Τα ΕΛΠΕ αποτελούν ένα δυναμικό Όμιλο με στέρεες βάσεις ο οποίος πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς. Ο Όμιλος την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό. Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει τα θέματα "Διαχείριση της αλλαγής" και «Επενδύσεις και Ανάπτυξη». Σκοπός είναι η ανάπτυξη προβληματισμού σε θέματα διαχείρισης αλλαγής σε διάφορα επίπεδα: νοοτροπίας, ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων και εμπειρίας, αναδιοργάνωσης, αλλαγής στρατηγικής (pivot), αλλαγής του ανταγωνιστικού τοπίου, μετασχηματισμού του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλαγής των ρόλων των φορέων κ.ο.κ., ενώ παράλληλα καλύπτει τα αντικείμενα των επενδύσεων και της ανάπτυξης και επιδιώκει τη σύμπλεξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού με τη γνώση της προσέλκυσης και της αξιοποίησης των επενδύσεων.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 23/11/2016

To Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει διάλεξη με θέμα: «Αριθμητική Προσομοίωση Κατασκευής Σηράγγων, με Μετροπόντικα». Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο Πλαίσιο των επιστημονικών διαλέξεων, την Τετάρτη 23/11 και ώρα 13:00-14:00, στην αίθουσα Α, του Τμήματος των Πολιτικών Μηχανικών. Ομιλητής θα είναι ο Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Α. Κωμοδρόμος.

Περίληψη
Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται συνεχής βελτίωση των μηχανών κατασκευής σηράγγων τύπου TBM (Tunnel Boring Machines), οι οποίες σε συνδυασμό με την άσκηση πιέσεων εξισορρόπησης των εδαφικών ωθήσεων (Earth Pressure Balanced, EPB) βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε σήραγγες εντός αστικών περιοχών. Η δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού των καθιζήσεων με εφαρμογή κατάλληλων πιέσεων στο μέτωπο της σήραγγας, γύρω από την ασπίδα προστασίας και πίσω από τη μόνιμη επένδυση καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα αποτελεσματική ειδικά στην περίπτωση αλληλεπίδρασης με κτήρια που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από τις σήραγγες. Παραμένουν, εντούτοις, αρκετά ερωτήματα αναφορικά με το βαθμό επίπτωσης των παραμέτρων αυτών και τη βέλτιστη ρύθμιση τους, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη ασφάλεια (έλεγχος καταναγκασμών σε γειτνιάζοντα κτήρια) με περιορισμό εκδήλωσης φαινομένων χαλάρωσης ή συγκέντρωσης τάσεων στην περιοχή περί τη σήραγγα και τη μόνιμη επένδυση. Οι πρώτες προσπάθειες προσομοίωσης της μεθόδου κατασκευής TBM-EPB ήταν σχετικά απλοποιημένες και περιορίζονταν σε διδιάστατη ανάλυση (2D), ενώ κατά τις αρχικές τριδιάστατες αναλύσεις αγνοείτο η αλληλεπίδραση μεταξύ TBM, του ενέματος περί την ασπίδα και τη μόνιμη επένδυση ή λαμβανόταν υπόψη με θεώρηση ισοδύναμων κατανεμημένων φορτίων στην περιφέρεια της εκσκαφής. Η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των αριθμητικών μεθόδων δίνει σήμερα τη δυνατότητα πολυσταδιακής τριδιάστατης ανάλυσης κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη όλες οι ανωτέρω συνιστώσες του προβλήματος. Κατά την παρουσίαση περιγράφεται η μεθοδολογία εφαρμογής στο μετρό Θεσσαλονίκης, δίνονται τα αποτελέσματα μετακινήσεων και αποτιμώνται οι επιπτώσεις σε και από κτήρια που βρίσκονται εντός της ζώνης επιρροής του προβλήματος.

Δελτίο Τύπου
Ανακοίνωση

 

Βόλος 12/11/2016

Το Εργαστήριο Δίγλωσσης Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει ημερίδα-εργαστήριο με τίτλο «Προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και τη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας για παιδιά με δυσλεξία». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016, στην αίθουσα Σκουβαρά στον ημιώροφο του νέου κτηρίου του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο, από τις 14.00 έως και τις 17:00μ.μ. Στόχος της ημερίδας-εργαστηρίου είναι η παρουσίαση των τρεχουσών εξελίξεων στον τομέα της διδασκαλίας μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία με παράλληλη παροχή διδακτικού υλικού και δραστηριοτήτων πάνω στην μεθοδολογία διδασκαλίας δεύτερης/ξένης γλώσσας σε μαθητές με αναγνωστικές δυσκολίες. Παράλληλα, στους συμμετέχοντες θα διανεμηθεί ενημερωτικό φυλλάδιο για τους στόχους και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου Δίγλωσσης Εκπαίδευσης, ενώ θα υπάρξει η δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο επόμενο εργαστήριο πάνω στη μεθοδολογία-διδασκαλία ξένων γλωσσών σε μαθητές με δυσλεξία-αναγνωστικές δυσκολίες. Το επόμενο εργαστήριο θα διεξαχθεί εντός σύντομου χρονικού διαστήματος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα
Πρόσκληση

 

Βόλος 12/11/2016

Το ΠΜΣ - Συμβουλευτική Ψυχολογία & Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία σε συνεργασία με το Παράρτημα Μακεδονίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς διοργανώνουν το Σάββατο 12/11/2016 στις 9:15 π.μ. – 15:30 στο αμφιθέατρο “Σαράτση” Ημερίδα με τίτλο: “Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής: Συμβουλευτικές/ Ψυχοθεραπευτικές Προσεγγίσεις”.
Η είσοδος είναι ελεύθερη και είστε όλοι και όλες ευπρόσδεκτοι/ες. Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Στα παρακάτω links υπάρχουν η αφίσα και το πρόγραμμα της Ημερίδας.

Δελτίο Τύπου
Αφίσα
Πρόγραμμα

 

Βόλος 2/11/2016

Η ανωτέρω διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, στο πλαίσιο του σεμιναρίου των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» και «Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ομιλητής θα είναι ο κ. Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, της εταιρίας «McKinsey & Company», με θέμα «Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά: Προσδιορίζοντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης της Ελλάδας». Η McKinsey & Company είναι μια παγκόσμια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης που εξυπηρετεί κορυφαίες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Βοηθάνε τους πελάτες τους να κάνουν μόνιμες βελτιώσεις στην απόδοση τους και να συνειδητοποιήσουν τους σημαντικότερους στόχους τους. Πρόσφατη μελέτη της εταιρίας που προκάλεσε το ενδιαφέρον είναι η «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά». Η μελέτη «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά» επιχειρεί να προσδιορίσει το μοντέλο και τη στρατηγική ανάπτυξης που θα πρέπει να ακολουθηθεί σε ορίζοντα δεκαετίας, χρησιμοποιώντας ως βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την τόνωση των επενδύσεων και της απασχόλησης.
H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Α2 του τμήματος Μηχ. Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, ώρα 7.00 μμ. ακριβώς και είναι ανοικτή στο κοινό.

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 2/11/2016

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 στην αίθουσα Πολυμέσων του ΙΑΚΑ, ο Νίκος Ποταμιάνος θα μιλήσει με θέμα: « Απόκριες στην Αθήνα 1800-1940: χώρος, τάξη και φύλο».

Περίληψη
Αντικείμενο της διάλεξης, και της μεταδιδακτορικής έρευνας στην οποία βασίζεται, είναι ο μετασχηματισμός που υπέστη το καρναβάλι στις πόλεις κατά τη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Στην Αθήνα του 19ου και 20ού αιώνα, όπως και αλλού, οι απόκριες "εξημερώθηκαν": στη θέση μιας τελετουργικοποιημένης γιορτής με δυνάμει ανατρεπτικές διαστάσεις και χαρακτηριστικά "αντιδομής" κυριάρχησαν μορφές ψυχαγωγίας που βρίσκονταν εγγύτερα στην καθημερινότητα. Στο επίκεντρο της ερμηνείας της εξέλιξης αυτής βρίσκεται η ενίσχυση της αστικής τάξης και η επιβολή και εμβάθυνση της ηγεμονίας της στις λαϊκές τάξεις· ηγεμονία που δεν πρέπει να θεωρείται απρόσκοπτη ή μη αντιστρεπτή: ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι αντιστάσεις που υπήρξαν και οι περιοχές αυτονομίας της λαϊκής κουλτούρας. Ένα δεύτερο σημείο στο οποίο θα εστιάσω την ανάλυσή μου είναι η αλληλεπίδραση της τάξης, του φύλου και του χώρου όσον αφορά τις αποκριάτικες εκδηλώσεις που γίνονταν σε εξωτερικούς χώρους: πώς ο μετασχηματισμός του καρναβαλιού αποτυπωνόταν στον χώρο της πόλης;

Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 4-5/11/2016

Το Εργαστήριο Επιχειρησιακών Ερευνών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στις 4-5 Νοεμβρίου 2016 στις αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος (πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο, Γ. Καρτάλη 72). Το Συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τα βασικά θέματα που απασχολούν σήμερα την Οικονομική Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με έμφαση στα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα και στις πολιτικές διαχείρισης και επίλυσής τους τόσο σε επίπεδο Ελλάδος όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος του είναι η ανάδειξη της διεπιστημονικότητας που διέπει την έρευνα περιβαλλοντικών θεμάτων με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών των ερευνητών από διαφορετικά επιστημονικά πεδία και την εύρεση κοινών συνιστωσών ερευνητικών προσεγγίσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες
Δελτίο Τύπου

 

Βόλος 7/11/2016

Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, και ώρα 14:00-16:00, στο αμφιθέατρο Κορδάτου του Κεντρικού Κτηρίου Παπαστράτου στο Βόλο, θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα: «Το CERN και προοπτικές για τους φοιτητές του ΤΗΜΜΥ». Η ομιλία διοργανώνεται από τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος ΤΗΜΜΥ, Σπυρίδωνα Λάλη. Ομιλητές θα είναι: Ο κ. Ανδρέας Αλεξόπουλος διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Λαζαρίδης Λάζαρος ο οποίος αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο κ. Αράμ Σαντογίδης ο οποίος αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ο κ. Αθανάσιος Τοπαλούδης ο οποίος είναι Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2012.

Περίληψη
Ποιος είναι ο σκοπός του μεγαλύτερου ερευνητικού κέντρου παγκοσμίως στον τομέα της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών; Πώς λειτουργεί και πώς μπορούν οι φοιτητές αλλά και οι τελειόφοιτοι του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ να πάρουν μέρος στη καθημερινή λειτουργία του και στη παραγωγή αποτελεσμάτων που αποδεικνύουν θεωρίες βραβευμένες με Νόμπελ; Η ομιλία αυτή θα προσπαθήσει να δώσει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα σχετικά με το τι είναι το CERN και τι κάνει, πώς πετυχαίνει τα επιτεύγματά του και για ποιο λόγο, μέσα από τη προσωπική εμπειρία και οπτική γωνία τεσσάρων απόφοιτων του Τμήματος.

Σύντομα Βιογραφικά
Ο Ανδρέας Αλεξόπουλος είναι διδακτορικός φοιτητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πραγματοποιεί την έρευνά του στο CERN. Το θέμα της διατριβής του αφορά την παρακολούθηση του μεγέθους της δέσμης του LHC μέσω μεθόδων ανακατασκευής των σημείων αλληλεπίδρασης δέσμης-αερίου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του ίδιου πανεπιστημίου το 2015. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους των σπουδών του έκανε την πρακτική του άσκηση στο CERN όπου και ολοκλήρωσε τη διπλωματική του πάνω σε συστήματα παρακολούθησης της απώλειας της δέσμης για τον HL-LHC. Είναι ένας ενθουσιώδης προγραμματιστής όπως επίσης απολαμβάνει τη μουσική, τη φωτογραφία και τα ταξίδια.
Ο Λαζαρίδης Λάζαρος αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τα ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται κυρίως σε πολυπύρηνα συστήματα υψηλών αποδόσεων, λειτουργικά συστήματα και δίκτυα υπολογιστών. Τον Ιούλιο του 2015 έγινε αποδεκτός στο Junior Research Fellow πρόγραμμα τουCERN, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του CERN Openlab και της Cisco. H έρευνά του στο CERN αφορά στη δημιουργία ενός Rack-scale συστήματος υψηλών αποδόσεων, εφοδιασμένο με λειτουργικό και συστήματα δικτύου που επιτρέπουν την απευθείας πρόσβαση στη μνήμη (RDMA) και ικανού να συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό ετερογενών επεξεργαστικών πόρων.
O Αράμ Σαντογίδης αποφοίτησε από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά το τελευταίο έτος τον σπουδών του εργάστηκε ως μηχανικός λογισμικού σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης στην εταιρία AvMap της Ιταλίας. Μετά την αποφοίτηση έκανε πρακτική στο ερευνητικό κέντρο Alcatel-Lucent Bell Labs στην Ιρλανδία και αμέσως μετά προσλήφθηκε ως μηχανικός λογισμικού στην IBM στην ίδια χώρα. Τον Οκτώβριο του 2013 επιλέχθηκε για συμμετοχή στο πρόγραμμα “Intel-CERN European Doctorate Industrial Program” όπου κάνει έρευνα στο αντικείμενο μετάδοσης δεδομένων σε περιβάλλον πολυπύρηνων επεξεργαστών για υπολογισμούς υψηλών επιδόσεων. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος των διδακτορικών σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Maynooth της Ιρλανδίας. Τα ενδιαφέροντά του αφορούν την ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού τα οποία αξιοποιούν αποδοτικά τις δυνατότητες μοντέρνων αρχιτεκτονικών υπολογιστών μέσω διαισθητικών/απλών διεπαφών προγραμματισμού.
O Αθανάσιος Τοπαλούδης είναι Μηχανικός Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων που αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2012. Κατά το τελευταίο έτος των σπουδών του, εργάστηκε – στο Beam Instrumentation group του CERN όπου και ολοκλήρωσε τη διπλωματική του εργασία πάνω σε client-server συστήματα καταγραφής δεδομένων. Αμέσως μετά, συνέχισε να εργάζεται στο ίδιο group ως Junior Research Fellow για 2 χρόνια και έπειτα έως και σήμερα ως Μηχανικός Υπολογιστών, παίρνοντας υπ’ ευθύνη του αρκετά Διαγνωστικά Συστήματα για τις Δέσμες σωματιδίων εγκατεστημένα στο σύμπλεγμα επιταχυντών του CERN.

 

Βόλος 9/11/2016

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η ανάγκη για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών οδήγησε σε μια τεχνολογική επανάσταση, αυτήν του «αυτόνομου» οχήματος. Στην παρούσα διάλεξη θα παρουσιαστούν η έννοια και τα στάδια τεχνολογικής εξέλιξης των αυτόνομων οχημάτων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, τα εκτιμώμενα κόστη και οφέλη τους, καθώς και τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης και οι προοπτικές εφαρμογής τους. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί η έννοια της έξυπνης οδικής υποδομής που αναφέρεται τόσο στην έννοια της βιωσιμότητας των οδών όσο και στην επικοινωνία μεταξύ του οδικού περιβάλλοντος και των οχημάτων, στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και των συνθηκών οδικής κυκλοφορίας. Oμιλητής θα είναι ο κ. Α. Γαλάνης, Διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9-11-2016, ώρα 13:00-14:00, στην Αίθουσα Α του Τμήματος Πολ. Μηχανικών.

Δελτίο Τύπου

 


Σελίδα 5 από 127