English Home

Π.Σ. Νοσηλευτικής Λάρισα: Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 1.4.2020 - 30.9.2020

Π.Σ. Νοσηλευτικής Λάρισα: Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 1.4.2020 - 30.9.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 01.04.2020 - 30.09.2020
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ 01.04.2020 - 30.09.2020