English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών ΑνακοινώσεωνΨήφισμα Κοσμητείας Πολυτεχνικής Σχολής

Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καταδικάζει απερίφραστα τα χθεσινά γεγονότα (23.11.2016) που σημειώθηκαν στο χώρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την διάρκεια διάλεξης στο πλαίσιο μεταπτυχιακών σεμιναριακών μαθημάτων.
Η χθεσινή βίαιη επίθεση τόσο στον ομιλητή όσο και σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Π.Θ. καταλύει με βάρβαρο τρόπο το Πανεπιστημιακό Άσυλο και διακόπτει μια ακαδημαϊκή λειτουργία. Μία ομάδα κουκουλοφόρων μέσα από την δειλία της ανωνυμίας θέλησε να επιβάλει με βία και εκφοβισμό την αυθαιρεσία της.
Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της και με τη βοήθεια όλων των συνιστωσών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την διασφάλιση του Πανεπιστημιακού Ασύλου και την ελεύθερη διακίνηση ιδεών με κάθε κόστος όπως αυτό επιβάλλουν οι αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας

Ψήφισμα

 

Προκήρυξη Π.Μ.Σ «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών»

Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017 του Τμήματος ΗΜΜΥ

Προκήρυξη

 

Υποβολή προτάσεων για Διεθνή κινητικότητα μεταξύ χωρών του Προγράμματος Erasmus και χωρών-εταίρων

Κατόπιν της νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικής Μονάδας Συντονισμού Erasmus+ (ΙΚΥ) για την αποκεντρωμένη δράση ΚΑ107 του Προγράμματος Erasmus+ (διεθνής κινητικότητα εκτός των επιλέξιμων χωρών της τυπικής κινητικότητας), σας ενημερώνουμε πως αναζητούνται διεθνείς συνεργασίες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι οποίες δύνανται να πλαισιώσουν την αντίστοιχη πρόταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι προτάσεις από τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο δυνατόν και τα τεκμηριωμένα σχέδια μπορούν να υποβληθούν έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017.

Διευκρινίζεται ότι η πρόταση υποβάλλεται Ιδρυματικά και λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας κονδυλίων για τη συγκεκριμένη δράση, ενδέχεται να υπάρξουν τμηματικές εγκρίσεις ή απορρίψεις προτάσεων, καθώς οι προτάσεις αξιολογούνται ανά χώρα και ανά ίδρυμα/εταίρο και με βάσει τα τεκμηριωμένα σχέδια που θα περιγράφονται στο πλαίσιο 4 κριτηρίων (συνάφεια της στρατηγικής, ποιότητα των ρυθμίσεων συνεργασίας, ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των σχεδίων, αντίκτυπος και διάδοση), τα οποία και μοριοδοτούνται. Προτεραιότητα επίσης θα δοθεί σε υπάρχουσες συνεργασίες, οι οποίες με την ένταξή τους στη δράση, αναμένεται να έχουν συγκεκριμένα ωφέλιμα αποτελέσματα για το Ίδρυμα. Να διευκρινίσουμε επίσης πως μετά την υποβολή της πρότασης από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τα σχέδια αξιολογούνται από εξωτερική επιτροπή αξιολογητών όπως αυτοί έχουν επιλεγεί από το μητρώο αξιολογητών του ΙΚΥ και δεν υπάρχει προβλεπόμενη διαδικασία ενστάσεων στην περίπτωση μερικής ή συνολικής απόρριψης του σχεδίου.
Για πληροφορίες σχετικά με την αποκεντρωμένη δράση ΚΑ107, καθώς και για την αποστολή των σχεδίων παρακαλούμε ν’ απευθύνεστε στον κ. Κωνσταντίνο Πατσή ( τηλ. 2421074431, e-mail: kpatsis@uth.gr )

 

Θεατρικό Εργαστήριο ΠΘ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ καλούνται στην πρώτη συνάντηση της θεατρικής ομάδας την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016, ώρα 19.30 στο Αμφιθέατρο Κορδάτου, Κτίριο Παπαστράτου στον Βόλο.


Πληροφορίες: Γραφείο Μορφωτικών Ανταλλαγών και Δημοσίων Σχέσεων, τηλ. 24210-74709 και κ. Ισαβέλλα Μαρτζοπούλου (Υπεύθυνη Εργαστηρίου), τηλ. 6977212874

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,


Τίθεται σήμερα σε διαβούλευση ο Νέος Οργανισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ο οποίος αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων, τους οποίους ευχαριστώ θερμά.
Ο Νέος Οργανισμός αξιοποίησε προηγούμενα κείμενα, αλλά έχει μικρότερο μέγεθος. Το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν περιλαμβάνει το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο (το οποίο αλλάζει), αλλά ρυθμίζει όλα εκείνα τα θέματα, για τα οποία ο νόμος μας δίνει την αρμοδιότητα.
Μαζί με τον Νέο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ο οποίος ακολουθεί σύντομα, θα αποτελέσουν τα δύο βασικά κείμενα της θεσμικής συγκρότησης και παρέχουν το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Πανεπιστημίου.
Σας καλώ να τον μελετήσετε και να καταθέσετε τα σχόλια και τις προτάσεις σας στον ειδικό σύνδεσμο που έχει δημιουργηθεί στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει είκοσι (20) μέρες και το τελικό κείμενο του Οργανισμού θα εισαχθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου για ψήφιση. Η έγκριση του Οργανισμού από το Υπουργείο αποτελεί προϋπόθεση για την αξιοποίηση των προγραμμάτων κινητικότητας του Δημοσίου Tομέα και την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης.

Φιλικά,
Γιώργος Πετράκος
Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάστηκαν στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του Νέου Οργανισμού είναι οι εξής:
Αθ. Σφουγγάρης (ΤΓΦΠΑΠ), Αθ. Λουκάς (ΤΠΜ), Μιχ. Ζουμπουλάκης (ΤΟΕ), Ι. Κλαψόπουλος (Κεντρ. Βιβλιοθήκη), Δ. Λεωνίδας (ΤΒΒ), Ι. Θεοδωράκης (ΤΕΦΑΑ), Αιμ. Κωμοδρόμος (ΤΠΜ), Ν. Δαναλάτος (ΤΓΦΠΑΠ), Ισ. Παππάς (ΤΜΧΠΠΑ), Λεγ. Γιανέλλος (ΕΔΙΠ), Σοφ. Δρίτσας (Τμ. Προμηθειών), Σερ. Τσαμασιώτης (Δ/ση Μηχανοργάνωσης), Χ. Κωστόπουλος (Γεν. Δ/ση Δ.Υ.), Ι. Δασκαλόπουλος (Δ/ση Ακαδημαϊκών), Β. Βεοπούλου (Δ/ση Διοικητικού), Κ. Καφετζόπουλος (Δ/ση Διοικητικού), Κ. Χατζηγιάννης (Δ/ση Ακαδημαϊκών), Ε. Τσιρώνη (Δ/ση Ακαδημαϊκών), Μ.-Α. Τσουτσουλοπούλου (ΕΕΠ Ξένων Γλωσσών), Αθ. Φεύγας (ΕΤΕΠ).

 

Η είσοδος στη Διαβούλευση και το Ερωτηματολόγιο γίνεται με τα στοιχεία (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική αλληλογραφία σας στο Π.Θ.

 

Αποχαιρετισμός στην Κάλλια Χρυσανθοπούλου

Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει την βαθιά οδύνη της για τον αναπάντεχο χαμό της δευτεροετούς φοιτήτριας Καλλιόπης Χρυσανθοπούλου και απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια της φοιτήτριας.
Η Κάλλια δεν ήταν μόνο μια επιμελής φοιτήτρια, με πολύ καλές έως άριστες επιδόσεις στα μαθήματά της. Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ευγενική και προσηνής με τους συμφοιτητές και τους καθηγητές της, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά ζητήματα, με ανιδιοτελή ενεργή συμμετοχή σε πρωτοβουλίες έμπρακτης υποστήριξης προσφύγων, ζωόφιλη, είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία του χαρακτήρα της που πρόλαβε να μας παρουσιάσει, ενώ παράλληλα εργαζόταν, ώστε να μπορεί να συμβάλει στα έξοδα των σπουδών της.
Η Κάλλια ήθελε πάρα πολύ να γίνει δασκάλα, αγαπούσε το λειτούργημα, αγαπούσε τα παιδιά. Για αυτό και παρόλο που επί μια σχεδόν τετραετία φοίτησε σε άλλο τμήμα, έδωσε και πάλι πανελλαδικές εξετάσεις και πέρσι κατάφερε και πέτυχε στη Σχολή που επιδίωκε. Δυστυχώς δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Στο σύντομο πέρασμά της από το Τμήμα πρόλαβε όμως να κερδίσει την εκτίμηση των καθηγητών της, που στη μνήμη της και αντί στεφάνου, προτίθενται να προσφέρουν οικονομικό ποσό σε ίδρυμα για παιδιά, αφού τα παιδιά ήταν το όνειρό της να υπηρετήσει.

 

Αιμοδοσία για την Eνίσχυση της Tράπεζας Aίματος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Όπως ήδη γνωρίζετε, τον Απρίλιο του 2016, ύστερα από την πολύτιμη προσφορά σας ενισχύθηκε η Τράπεζας αίματος της Σχολής, η οποία από τον Απρίλιο του 2012 όπου και ιδρύθηκε και μετά έχει βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη. Τον τελευταίο χρόνο δόθηκαν πάνω από 20 φιάλες αίμα. Προκειμένου να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας, στις 10 Νοεμβρίου 2016 στον προαύλιο χώρο της Σχολής θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία από τις 9:00 έως τις 13:00.
Η συμμετοχή όλων κρίνεται αναγκαία διότι το αίμα είναι δώρο ανεκτίμητο για εκείνους που το έχουν άμεση ανάγκη.

Δελτίο Τύπου

 

1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και  αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Αίτηση χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν και υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι/ες εκπονούν ήδη τη διδακτορική διατριβή τους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου 3 της παρούσας προκήρυξης. Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψήφιους διδάκτορες Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής είναι να έχουν γίνει δεκτοί σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. για να ολοκληρώσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελλάδα, και στην περίπτωση συνεπίβλεψης, ο τίτλος να απονεμηθεί από το Ελληνικό ΑΕΙ.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης (υπό μορφή υποτροφίας) είναι έως 3 έτη.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 € και χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

https://apps.gov.gr/minedu/elidek-scholarships

 

Η υποβολή της αίτησης είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα προκήρυξη παρέχονται από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού / Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, στο email: askelidek@gsrt.grκαι στα τηλέφωνα 210 7458125, 2107458126 και 2107458124.

Τεχνική υποστήριξη για τη ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων παρέχεται στο email: helpelidek@gsrt.gr

Προκήρυξη