English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών Ανακοινώσεων1ος Σχολικός Διαγωνισμός Δημιουργικότητας
“Επιστήμες και Τεχνολογία: Δοκίμασε με τον δικό σου τρόπο”

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) διοργανώνει διαγωνισμό που απευθύνεται σε ομάδες μαθητών ή και σε μεμονωμένους μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ της εκπαιδευτικής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο διαγωνισμός εντάσσεται στις δραστηριότητες του Γραφείου Διαμεσολάβησης του ΠΘ για την προβολή του ρόλου του ερευνητή στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Βασικοί του στόχοι είναι: (α) η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της δημιουργικότητας των μαθητών σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο, (β) η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης και στις δυνατότητες μετεξέλιξης των ιδεών τους σε χρήσιμες εφαρμογές, και (γ) η ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες (ή μεμονωμένοι μαθητές) που θα διακριθούν και θα επιλεγούν:
θα χρηματοδοτηθούν από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ με ποσό έως 1500 ευρώ η κάθε ομάδα για να υλοποιήσουν την ιδέα τους σε μορφή επίδειξης,
θα προσκληθούν να συνεργαστούν για το σκοπό αυτό με συναφές ερευνητικό εργαστήριο του ΠΘ, και
θα υποστηριχθούν από το Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΠΘ για την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και την διεθνή προβολή της ιδέας τους.

Περισσότερα

 

Υποτροφίες από Ιδρύματα και Κληροδοτήματα

Πληροφορίες Υποτροφίων που παρέχει η Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων του Υπ.Οικονομίας & Οικονομικών

Περισσότερα

 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας Π.Θ.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, με θέμα:

«Στιγμιότυπα της πόλης μας»

Η on line ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί από15/9/2010 έως και 15/10/2010 και οδηγίες σχετικά με την διαδικασία της θα δοθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι 12 φωτογραφίες με τις περισσότερες ψήφους θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση ημερολογίου του 2011 του ΠΘ καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν τις φωτογραφίες (έως δύο φωτογραφίες) συνημμένες σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έως 15 Σεπτεμβρίου 2010 στις διευθύνσεις: webmaster@uth.gr και zeta@uth.gr

Οι δύο δηλώσεις για τη χρήση των φωτογραφιών καθώς και της απεικόνισης προσώπων σε αυτές, οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μορφωτικών Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων του ΠΘ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 74604 & 74709

Δήλωση παραχώρησης Δικαιωμάτων
Δήλωση παραχώρησης Δικαιωμάτων Εικονιζόμενων

 

Πανευρωπαϊκή Βράβευση διδασκαλίας μελών ΔΕΠ Π.Θ.

Βράβευση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Κ.Λαλένη, Α.Σαπουνάκη και της διδάσκουσας Χ.Μπεζαντέ στο πρόσφατο συνέδριο του AESOP με το βραβείο καλύτερης διδασκαλίας.

Σχετική επιστολή καθηγητή Π. Σκάγιαννη

 

ΤΜΧΠΠΑ - Ονόματα επιτυχόντων στα ΠΜΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΜΧΠΠΑ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα επιτυχόντων για τα:

  • ΠΜΣ "Χωροταξία Πολεοδομία" (ΠΜΣ ΠΧ)
  • ΠΜΣ "Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη" (ΠΜΣ ΕΣΠΑ)
  • ΠΜΣ "Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος" (ΠΜΣ ΧΑΔΠ)

Παρακάτω οι επιμέρους ανακοινώσεις και οι καταστάσεις επιτυχόντων-επιλαχόντων ανά ΠΜΣ:
Χωροταξία Πολεοδομία
Ευρωπαϊκές Σπουδές στην Περιφερειακή Ανάπτυξη
Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

ΠΤΔΕ - Εγγραφές στο ΠΜΣ 2

Οι εγγραφές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα γίνουν από την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Περισσότερα μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΠΤΔΕ - Ονόματα επιτυχόντων στο ΠΜΣ 2

Το ονόματα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 θα τα βρείτει εδώ.

 

ΠΤΔΕ - Ονόματα επιτυχόντων στο ΠΜΣ

Το ονόματα των επιτυχόντων στο ΠΜΣ "Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού" δίνονται εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αφορά την απόσπαση προσωπικού από Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του Δημοσίου Τομέα στην Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.)

Πλήροφορίες