English Home
Ανακοινώσεις Μεταπτυχιακών


Προκήρυξη ΠΜΣ "Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας - Μοριακή Γενετική - Διαγνωστικοί Δείκτες"

Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Εφαρμογές Μοριακής Βιολογίας–Μοριακή Γενετική, Διαγνωστικοί Δείκτες» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Προκηρυξη

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος ΗΜΜΥ.

Προκήρυξη
Παράταση

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Τοξικολογία"

To Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση υψηλής ποιότητας επιστημόνων, στην εφαρμοσμένη τοξικολογία και με ενισχυμένη αντίληψη του σεβασμού στο περιβάλλον, καθώς και την προστασία της υγείας του εργαζόμενου και του καταναλωτή. Αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στον Ελλαδικό χώρο για την κάλυψη σε μεταπτυχιακό επίπεδο γνώσεων τοξικολογίας. Οι απόφοιτοί του θα έχουν τα εφόδια που απαιτούνται για μια επιτυχή σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας, των εργαστηρίων που ασχολούνται με ανάλυση και βιολογική δράση τοξικών ουσιών, της βιομηχανίας τροφίμων, της ανάλυσης γενετικού υλικού για ιατροδικαστικούς σκοπούς, καθώς θα έχουν λάβει μια ολοκληρωμένη γνώση του Ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου στον τομέα. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιώντας τις γνώσεις του προγράμματος μπορούν να γίνουν πολύτιμοι στην ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα καθώς επίσης και σε εξειδικευμένα εργαστήρια και υπηρεσίες.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου
  3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 31η Ιουλίου 2017, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
  5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
  6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 25 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

Προκήρυξη

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Π.Μ.Σ. "Επιστήμη & Τεχνολογία ΗΜΜΥ"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών» Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 του Τμήματος ΗΜΜΥ

Προκήρυξη
Παράταση

 

Προκήρυξη ΠΜΣ "Γενετική του Ανθρώπου"

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Γενετική του Ανθρώπου» για το ακαδ. έτος 2017-18, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Προκήρυξη

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Ψυχολογία της Άσκησης"

1η περίοδος αιτήσεων έως και 31 Μαΐου
2η περίοδος Αιτήσεων 15/7 - 31/8 2017

Ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα με διδακτικό προσωπικό διεθνούς κύρους και επισκέπτες καθηγητές τα σημαντικότερα ονόματα του διεθνούς χώρου της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού Αποκτήστε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπειρία στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα της Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού σε ένα πρόγραμμα με έμφαση στην αυτόνομη και συνεργατική μάθηση καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Παρακαλώ ενημερωθείτε εγκαίρως για την διαδικασία των αιτήσεων. Η εισαγωγή στο πρόγραμμα δεν απαιτεί εξετάσεις, αλλά γίνεται με κατάταξη σε ειδικό πίνακα μορίων.
Διαβάστε περισσότερα για την διαδικασία επιλογής εδώ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 24310 47019 και 24310 47044.

Πληροφορίες

 

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας"

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές για το ακαδ. έτος 2017-2018 να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός"

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. "Μετά-Βιομηχανικός Σχεδιασμός"

Προκήρυξη

 

Προκήρυξη Δ.Δ.Π.Μ.Σ. "Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων"

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διακρατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Δείτε εδώ τη σχετική προκήρυξη.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 07 Ιουλίου 2017 (ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 21 Ιουλίου 2017
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα:
www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία:
Τηλ: 241 350 1739 (Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00-14:00)
Fax: 241 350 1739
e-mail: msc.vasc.ultrasound@gmail.com
Διεύθυνση: Γραμματεία ΔΔΠΜΣ
Αγγειοχειρουργική Κλινική
Α’ πτέρυγα, 3ος όροφος
Π.Γ.Ν. Λάρισας
Μεζούρλο, 41110, Λάρισα