English Home
Ανακοινώσεις Φοιτητικής Μέριμνας


5/10/2017: Προσθήκη ΑΜΚΑ στην ακαδημαϊκή ταυτότητα.

Μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (https://submit-academicid.minedu.gov.gr/Default.aspx) και να συμπληρώσετε τον αριθμό ΑΜΚΑ, εφόσον δεν τον είχατε συμπληρώσει κατά την υποβολή της αίτησής σας για ακαδημαϊκή ταυτότητα.

 

26/9/2017: Σίτιση Πρωτοετών Φοιτητών

Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής-ταυτοποίησης στις Γραμματείες των Τμημάτων και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή από 26 Σεπτεμβρίου έως και 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15.00.

Κατ’ εξαίρεση και για διευκόλυνση των φοιτητών, οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να επισυνάψουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αντί της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Τμήμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: https://merimna.uth.gr

 

22/9/2017: Αποτελέσματα στέγασης στη φοιτητική εστία

Πίνακας δικαιούχων στέγασης στη φοιτητική εστία, ακαδ. έτους 2017-18

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο της Φοιτητικής Εστίας, 2ας Νοεμβρίου & Βερναρδάκη, Βόλος, τηλ: 24210-74408-9, Fax: 24210-74697.


 

22/9/2017: Όρια εισοδήματος για χορήγηση δωρεάν σίτισης έως 22/12/2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, που υπέβαλαν αίτηση για δωρεάν σίτιση, ότι χορηγήθηκε σίτιση κατά προτεραιότητα στους φοιτητές οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση του έτους 2017. Tο όριο διαμορφώθηκε στις 15300 € με ένα προστατευόμενο τέκνο και 17000 € με δύο.

Οι αιτήσεις των υπόλοιπων φοιτητών, θα εξεταστούν μελλοντικά, ανάλογα με το ύψος των διαθέσιμων πιστώσεων σίτισης. Σε αυτή την περίπτωση η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας θα εκδώσει αποτελέσματα με τα ονόματα των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών και θα ανακοινώσει τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης.

Αναλυτικός πίνακας ορίων για χορήγηση δωρεάν σίτισης

 

20/9/2017: Φοιτητικό Στεγαστικό επίδομα, Ακαδ. Έτους 2016-17

Οι αιτήσεις χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 27 Σεπτέμβριου 2017 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Η αρ. 140832/Ζ1/25.8.2017 (Φ.Ε.Κ. 2993/31.8.2017/τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

Η αρ. Πρωτ. 155925/Ζ1/19-9-2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

20/9/2017: Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης έως 22/12/2017

Καλούνται οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που είναι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, να περάσουν από τα Γραφεία της Φοιτητικής Μέριμνας, με την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα (πάσο), προκειμένου να ενεργοποιήσουν το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης, από 21/9/2017 μέχρι και 10/10/2017, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ως εξής:

  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη του Βόλου στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, Βόλος (κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος).
  • Οι φοιτητές των Τμημάτων που εδρεύουν στην πόλη της Λάρισας, των Τρικάλων, της Καρδίτσας και της Λαμίας στις Γραμματείες των Τμημάτων τους.


Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην παραπάνω αποκλειστική προθεσμία για ενεργοποίηση της Ακαδημαϊκής τους Ταυτότητας χάνουν το δικαίωμά τους και στη θέση τους θα ανακοινωθεί νέος Πίνακας με τους επόμενους (επιλαχόντες) δικαιούχους φοιτητές.

Δωρεάν σίτιση χορηγήθηκε, κατά προτεραιότητα, στους φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουν στις κατηγορίες του άρθρου 1, παρ. 8 και 9 της αρ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012, ΦΕΚ Β΄1965/2012 και στη συνέχεια στους υπόλοιπους φοιτητές, με σειρά κατάταξης, βάσει του εισοδήματος και της οικογενειακής κατάστασης και σε αριθμό φοιτητών, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2017.

Η δωρεάν σίτιση των φοιτητών αρχίζει από την ημέρα ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, για παροχή δωρεάν σίτισης και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2017, η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας, θα ανακοινώσει Πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και τις ημερομηνίες ενεργοποίησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας για δωρεάν σίτιση από 7/1/2018 έως 30/6/2018, σύμφωνα με τη διαθέσιμη πίστωση έτους 2018.

Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80 € ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό.Στον πίνακα Excel που ακολουθεί μπορείτε να δείτε αν είστε δικαιούχος δωρεάν σίτισης με “ΕΥΡΕΣΗ” (πατώντας ctrl και F) με τον Αριθμό Γενικού Μητρώου.

Πίνακας Δικαιούχων Δωρεάν Σίτισης έως 22/12/2017

 

18/9/2017: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

Οι Αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, ακαδ. έτους 2016-2017 θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η αρ. 140832/Ζ1/25.8.2017 (Φ.Ε.Κ. 2993/31.8.2017/τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση. «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης».

 

18/9/2017: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ενημερώνουμε τους ανασφάλιστους φοιτητές ότι μετά την ψήφιση του ν. 4452/2017 (Α’17) ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 31 του νόμου αυτού και δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) με κάλυψη των σχετικών δαπανών από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 33 του ν.4368/2016 (Α’21). Ως εκ τούτου, δεν θα εκδίδονται, ούτε και θα ανανεώνονται Βιβλιάρια Υγείας σε ανασφάλιστους φοιτητές από τις Γραμματείες των Τμημάτων μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Όσον αφορά στο φορέα έκδοσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.) για τους ανασφάλιστους φοιτητές που μετακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα ακολουθήσει σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.

 

18/9/2017: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

- Οι πρωτοετείς φοιτητές ακαδ. έτους 2017-2018, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση για χορήγηση δωρεάν σίτισης, μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής και την απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού και στις ημερομηνίες που θα ορίσει η Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

- Η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων ακαδ. έτους 2017-2018, για χορήγηση δωρεάν σίτισης στους φοιτητές παλαιοτέρων ετών, έληξε την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017. Τα αποτελέσματα για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

- Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν να σιτίζονται στα Φοιτητικά Εστιατόρια, καταβάλλοντας το ποσό των 2,80€ ανά ημέρα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται πρωϊνό, μεσημεριανό και βραδινό.

 


Σελίδα 6 από 6