English Home
Διαγωνισμοί

Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 27092/10-12-2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Αρ. Πρωτ. Διακ. 27092/18/ΓΠ/10-12-2018
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της  βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την  προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για της ανάγκες έρευνας και εκπαίδευσης των φοιτητών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας , συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα μια χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα  ευρώ  (71.129,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Γίνονται δεκτές προσφορές για κάθε είδος είτε στο σύνολο των ειδών.
Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Οικονομικού έτους 2018 και τον ΚΑΕ 1299.
CPV: 38000000-5
Ημερομηνία Διενέργειας:21-12-2018, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00:00
Καταληκτική Ημερομηνία Κατάθεσης Προσφοράς: 20-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Προκήρυξη
Περίληψη Προκήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 26982/7-12-2018

Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια βιβλίων και άλλου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης για εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 των προγραμμάτων Σπουδών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα χιλιάδων (50.000,00) € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.

Προκήρυξη
Περίληψη Προκήρυξης
ΤΕΥΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 26940/7-12-2018

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια δυο (2)  επιβατικών οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00 €) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των τελών ταξινόμησης, τελών κυκλοφορίας, πινακίδων και Φ.Π.Α. 24%

Προκήρυξη
Περίληψη Προκήρυξης
ΤΕΥΔ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26631/5-12-2018

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια για την εκτύπωση πτυχίων προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας β) της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 συνολικού ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (24.796,78 €) με Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 25542/23-11-2018

Για την προμήθεια δύο (2) εκτυπωτών αυτοκόλλητων ετικετών γραμμικού κώδικα, δύο (2) φορητών υπολογιστών και τριών (3) ασύρματων φορητών συσκευών ανάγνωσης Barcode, για την καταγραφή του πάγιου εξοπλισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και δύο χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.096,80€) χωρίς Φ.Π.Α.24%.

Πρόσκληση
Εγκριση Δαπάνης
Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24200/12-11-2018

Για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με απευθείας ανάθεση με την συλλογή τριών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (7.544,35€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (9.355,00€) με Φ.Π.Α. 24%

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24200/12-11-2018
Εγκριση Δαπάνης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24172/12-11-2018

Για την προμήθεια 2 μεταγωγέων (SWITCH), με απευθείας ανάθεση με την συλλογή τριών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00€) χωρίς Φ.Π.Α. και τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (4.464,00€) με Φ.Π.Α. 24%.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24172/12-11-2018
Εγκριση Δαπάνης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 23814/8-11-2018

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την 207/26-10-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΑΔΑ:7Μ7Α469Β7Ξ-ΓΒΑ) για την προμήθεια i) ποικίλου εξοπλισμού, ii) Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών, iii) εργαστηριακών ειδών iv) χημικών αναλωσίμων, v) επίπλων, για τις ανάγκες των Ακαδ. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις αποφάσεις των με αριθμό 194/28-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΕΥΟ469Β7Ξ-81Ρ) και  196/11-6-2018 (ΑΔΑ: 6ΓΣ3469Β7Ξ-ΠΣ5) συνεδριάσεων της Συγκλήτου σχετικές με την κατανομή της πίστωσης του KAE 4121 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, ποσού 206.669,10 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4122 ποσού 12.444,18 € με Φ.Π.Α. , ΚΑΕ 4129 ποσού 484,00 € με Φ.Π.Α., ΚΑΕ 4121-20 ποσού 11.470,00 € με Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 231.067,28 € με Φ.Π.Α. 24% (186.344,58 χωρίς Φ.Π.Α.)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής Προσφορών: 13-11-2018
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών: 02-12-2018

Ανακοίνωση για τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον ανωτέρω διαγωνισμό σε σχέση με τους αρ. συστήματος των Τμημάτων της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ

TMHMATA
ΕΣΗΔΗΣ
Α: Ποικίλος εξοπλισμός
66659,1
Β: Ποικίλος εξοπλισμός ηλεκτρονικών Υπολογιστών
66889,1
Γ: Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί
66891,1
Δ: Χημικά προϊόντα
66893,1
Ε: Έπιπλα
66901,1

Διακήρυξη
Περίληψη
Πίνακας Συμμόρφωσης
ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τροποποίηση του διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό Πρωτ. 23814/18/ΓΠ/08-11-2018 (ΑΔΑΜ:18PROC003976060 2018-11-08) διακήρυξης και με αριθμούς συστήματος 66659,1, 66889,1, 66891,1, 66893,1 και 66901,1 του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικών προβλημάτων στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ που παρουσιάστηκαν στις 30-11-2018 με τις παραμέτρους του διαγωνισμού, σε νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και σε νέα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Νέα καταληκτική ημερομηνία: 09-12-2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 22:00:00
Νέα ημερομηνία αποσφράγισης: 13-12-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00
Απόφαση τροποποίησης Διακήρυξης
Τροποποίησης Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 21766/18/ΓΠ/1267Τ.Υ./22-10-2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27/11/2018

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 27.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 77337

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑΜ)
ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (2018-ΟJS203-461272-el)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑ)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΔΑΜ)
espd-request
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
Απαντήσεις σε Διευκρινιστικές Ερωτήσεις

 


Σελίδα 7 από 21