English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12018/22-7-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 25/8/2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση χώρου/ων (αυτοτελών οικημάτων ή πολλών συγκεντρωμένων ή ξενοδοχειακών χώρων) στο Βόλο με Ξενοδοχειακή υποστήριξη, συνολικά 33 κλινών (επιπλωμένων δωματίων με ιδιαίτερο λουτρό), προκειμένου να στεγάσει σ’ αυτά τους φοιτητές του, που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στις Σχολές του και στα Τμήματα που εδρεύουν στο Βόλο για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ( από 1-10-2016 έως 30-6-2017).
Ο Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένων των φόρων και Φ.Π.Α. 13% ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και δέκα τριών λεπτών 67.698,13 για διάστημα εννέα (9) μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9774/15-6-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16-7-2016

Δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα συνολικού προϋπολογισμού 236.621,50 € διακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός ευρώ και πενήντα λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% για τα κτιριακά συγκροτήματα του Τμήματος Ιατρικής στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα, του Τμήματος Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας στη Θέση Μεζούρλο στη Λάρισα, του Τμήματος ΤΕΦΑΑ στα Τρίκαλα και του Τμήματος Κτηνιατρικής στη Καρδίτσα για διάστημα 16 μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση 1
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση Διευκρινίσεις

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 8619/1-6-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 11-7-2016

Διεθνούς, δημόσιου, ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τον εξοπλισμό των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων των Ακ. Τμημάτων α) Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, β) ΤΕΦΑΑ, γ)Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ., καθώς και του κτιριακού συγκροτήματος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, συνολικού προϋπολογισμού 574.554,00€ με Φ.Π.Α., σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 546/02014 ΣΑ54600035/9349.24 ΚΑ).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/6/20016
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 11/7/20016

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 8265/27-5-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 3-7-2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:
α) για την επισκευή και συντήρηση ανοιγόμενων και ανακλινόμενων αλουμινένιων ανοιγμάτων στο κτιριακό συγκρότημα Παπαστράτου, μετά των υλικών, συνολικού προϋπολογισμού 48.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ0879)
β) για την επισκευή του θερμοκηπίου στις εγκαταστάσεις της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, εργασίες επισκευής θερμοκηπίου συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 1.107,00 (ΚΑΕ 0863) και υλικών συνολικού προϋπολογισμού 1.156,20 € με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1413α) και
γ) εργασίες ανακατασκευής δικτυοκηπίου συνολικής δαπάνης 2.571,80 € με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0863) και υλικών ανακατασκευής δικτυοκηπίου συνολικού προϋπολογισμού 6.365,00 € με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1413α) και συνολικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού 59.200,00 € με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5587/11-4-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 14-5-2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί επαναληπτικό ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια
α) Ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ 34.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1229α).
β) Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20) και συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (38.240,00 €).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 6125/15-4-2016

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες συντήρησης όλων των κτιρίων στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία Βόλου για διάστημα οκτώ (8) μηνών σε φυσικά Πρόσωπα με την ειδικότητες: α. Υδραυλικού, β. Ηλεκτρολόγου με άδεια 25 KW με τρεις προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5186/4-4-2016
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 9-5-2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για υποδομές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τήρησης αντιγράφων ασφαλείας και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Π.Θ. συνολικού προϋπολογισμού 62.060,00€ με Φ.Π.Α. (ΚΑΕ7123).

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5344/6-4-2016/5-2-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 10/5/2016

Πρόχειρου επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφίτες και μελάνια εκτυπωτών – χημικά αναλώσιμα για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι έξι χιλάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών (26.768,04 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%., που κατανέμονται σε δυο (2) ομάδες : Ομαδα Α : Toner συνολικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ενός ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (5.331,34 €) με Φ.Π.Α και Ομάδα Β: Χημικά αναλώσιμα συνολικού προύπολογισμούείκοσι μια χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτών (21.436,70) με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 1656/5-2-2016
Ημερομηνία διεξαγωγής 25/2/2016

Προχειρου ανοικτου διαγωνισμου με κριτηριο κατακυρωσης τη συμφεροτερη προσφορα για την προμηθεια και εκτυπωση Περγαμηνων (Σε Δερμα) – Παπυρων (Απο Φυλλο Χαρτιου) Πτυχιων, Προπτυχιακων - Μεταπτυχιακων και Διδακτορικων Διπλωματων για τις αναγκες των Τμηματων Του Πανεπιστημιου Θεσσαλιας

Διακήρυξη

 


Σελίδα 7 από 18