English Home
Προσεχείς Εκδηλώσεις Π.Θ.

Αρχείο Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου ΘεσσαλίαςΦεστιβάλ Πάου 20-27 Αυγούστου

Το Φεστιβάλ Πάου ετοιμάζεται να σας καλωσορίσει με πολλές εκδηλώσεις διαφορετικών μουσικών κατευθύνσεων. Θα υπάρξουν σε αυτές, παρουσιάσεις δίσκων και πρώτες εκτελέσεις, συνυπάρξεις πρωτότυπες με αφορμή το φεστιβάλ, συνδυασμοί απλών και περίπλοκων μουσικών δράσεων.

Αφίσσα
Πρόγραμμα (Ελληνικά, Αγγλικά)

 

Το Σχολείο στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία στο Σχολείο
ΙΣΤ’ Διεθνές Συνέδριο της ΠΕΕ
29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019

Tα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Εταιρείας Ελλάδος (ΠΕΕ) διοργανώνουν το ΙΣΤ’ Διεθνές Συνέδριο της ΠΕΕ στον Βόλο. Ο χρόνος διεξαγωγής του Συνεδρίου είναι οι ημερομηνίες 29-30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019.
Το θέμα του Συνεδρίου είναι: "Το σχολείο στη δημοκρατία, η δημοκρατία στο σχολείο". Έχοντας ως αφετηρία την έννοια της δημοκρατίας ως τρόπου ζωής και όχι απλά ως συστήματος διακυβέρνησης και δεδομένου του επιστημονικού διαλόγου που έχει αναπτυχθεί διεθνώς για την καλλιέργεια της πολιτικής και δημοκρατικής συνείδησης των μαθητών, την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους στην εκπαίδευση, τη συμμετοχική δράση όλων των εμπλεκόμενων στη σχολική εκπαίδευση και επομένως τον επαναπροσδιορισμό ενός δημοκρατικού σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία, αποφασίστηκε το εν λόγω θέμα από κοινού με μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και τα οποία υπηρετούν ως μέλη ΔΕΠ στα τρία Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι Γενικές Συνελεύσεις των τριών Παιδαγωγικών Τμημάτων έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή στη διοργάνωση και διεξαγωγή του ΙΣΤ’ Διεθνούς Συνεδρίου της ΠΕΕ.
Σύνεδροι από όλη την επικράτεια της χώρας και από την αλλοδαπή μπορούν να συμμετέχουν. Πληροφορίες για την οργάνωση και διεξαγωγή του Συνεδρίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://pee2019.uth.gr/index.php/el/ .
Με μεγάλη χαρά και τιμή αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο από την Περιφέρεια της Θεσσαλίας όσο και από άλλες εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας ώστε να συνδράμουν στον επιστημονικό διάλογο για το θέμα του Συνεδρίου.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του ΙΣΤ’ διεθνούς Συνεδρίου της ΠΕΕ

Η πρόεδρος του Συνεδρίου
Σταυρούλα Καλδή

Δελτίο Τύπου
Αφίσσα

 

Υπεύθυνος Τουρισμός στην Περιοχή των Βαλκανίων και της Μεσογείου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διοργανώνει την Ημερίδα με τίτλο:  HELIX Final Dissemination Conference: Responsible tourism in the Balkan-Mediterranean Region”στο πλαίσιο του Έργου «ENTREPRENEURIAL LEARNING EXCHANGE INITIATIVE FOR SUSTAINABLE HOSPITALITY SMEs IN THE BALKAN-MEDITERRANEAN REGION – HELIX” (Subsidy Contract No. BMP1/1.3/2616/2017) του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Βαλκανική-Μεσόγειος 2014-2020 που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019 και ώρα 9:00 π.μ., στο εθνικό σημείο επαφής (contact point) του Διακρατικού Δικτύου Ανταλλαγής στον τομέα του βιώσιμου Τουρισμού, το οποίο βρίσκεται στην  αίθουσα Α6 στο ισόγειο του κτηρίου του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο Πεδίον του Άρεως στο Βόλο.

Στη διάρκεια της Ημερίδας, στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εταίρων από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία που υλοποιούν το Έργο HELIX:
- θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του  Έργου, το οποίο έθεσε φιλόδοξους στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο της φιλοξενίας στην Βαλκανική-Μεσογειακή περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία HELIX επεδίωξε να προωθήσει και να στηρίξει τους επιχειρηματίες και τις ΜμΕ της περιοχής στόχου να υιοθετήσουν, να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν την προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από έρευνες αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης και την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή (σεμινάρια επιμόρφωσης) σχετικών εκπαιδευτικών πακέτων,
- θα πραγματοποιηθούν ομιλίες σχετικές με τον βιώσιμο τουρισμό,
- θα οργανωθεί ανοιχτό εργαστήριο (open workshop) για τις προοπτικές διακρατικής συνεργασίας στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στα Βαλκάνια. (Open Workshop on Sustainable Tourism: “Prospects for International Co-operation on Sustainable Tourism in the Southern Balkan Region”)

Οι παρουσιάσεις της Ημερίδας και το ανοιχτό εργαστήριο θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Δελτίο Τύπου
Πρόγραμμα
Πρόσκληση

 

Θερινό Σχολείο: Γαλάζια Ανάπτυξη

Από 1-5 Ιουλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Μαυροβούνιο Θερινό Σχολείο με θέμα την γαλάζια ανάπτυξη. Στη διοργάνωση του θερινού σχολείου συμμετέχει ο εταίρος ΕΜΠ και στη διδασκαλία, μεταξύ άλλων, το ΕΜΠ  και το ΠΘ με διδάσκοντες και ειδικούς στα θέματα γαλάζιας ανάπτυξης.Το θερινό σχολείο είναι ανοιχτό σε 30 συμμετέχοντες από την περιοχή της Μεσογείου, η κατανομή των οποίων θα γίνει και με κριτήρια αναλογικής γεωγραφικής εκπροσώπισης αλλά και ισότιμης εκπροσώπισης φύλου.

Η συμμετοχή χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED InnoBlueGrowth.

Δελτίο Τύπου

 

Θερινό Εργαστήρι Πηλίου

Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities
21/08/2019 - 31/08/2019
Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνουν το 3ο θερινό εργαστήριο Pelion Summer Lab for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL) στη Μακρινίτσα, Πηλίου, από τις 21 Αυγούστου έως τις 31 Αυγούστου.
Το Pelion Summer Lab είναι διεθνής ερευνητική συνάντηση που οργανώνεται σε ετήσια βάση στο Πήλιο και στοχεύει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων, τα οποία ανακύπτουν στις τομές του ακαδημαϊκού, του κοινωνικού και του πολιτικού. Συμμετέχουν φέτος προσκεκλημένοι καθηγητές και καθηγήτριες από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας καθώς και από πανεπιστήμια του εξωτερικού (University of Leicester στην Αγγλία, Carleton University και University of Toronto στον Καναδά και University of Duisburg-Essen στη Γερμανία).
Η φετινή θεματική έχει τίτλο Data & Power και αφορά το κρίσιμο ζήτημα του πως διαδικασίες όπως η συλλογή, διαχείριση και 'εξόρυξη' δεδομένων μέσω αλγορίθμων έχουν αναδειχθεί σε κυρίαρχους μηχανισμούς πολιτικής ρύθμισης, καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, συγκρότησης υποκειμενικοτήτων, πολιτισμικής έκφρασης και παραγωγής γνώσης. Στόχος του εργαστηρίου αποτελεί τόσο την ανάδειξη της συμβολής των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών στην κριτική αποδόμηση των νέων μορφών τεχνο-εξουσίας όσο και στην απομυθοποίηση/ αποσαφήνιση όρων όπως ο αλγόριθμος, η βάση δεδομένων, η ιικότητα (virality), η πλατφόρμα, κτλ. για μελετητές του πολιτισμικού.
Το Εργαστήριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακές φοιτήτριες/φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και σε ειδικές περιπτώσεις τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες σε επιστημονικά πεδία όπως η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Ιστορία, η Κοινωνιολογία, η Πολιτική Φιλοσοφία, οι Σπουδές Φύλου, οι Πολιτισμικές Σπουδές, η Λογοτεχνία και οι Σπουδές των Νέων Μέσων, καθώς επίσης και σε καλλιτέχνες και δημιουργούς πολιτισμικών έργων. Αναμένεται να συμμετέχουν μέχρι 20 φοιτήτριες και φοιτητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δεδομένου ότι η επίμαχη θέση των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη σημερινή συνθήκη αποτελεί βασικό μέλημα του εγχειρήματος του PSL, η συνάντησή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη ευκαιρία αναστοχασμού αναφορικά με το πως να αναπτύξουμε με τον πιο αποτελεσματικό και δημιουργικό τρόπο κοινότητες μάθησης και διανοητικής ανταλλαγής, αντάξιες των σημερινών παγκόσμιων προκλήσεων. Κλειδί για τη μελέτη των παραπάνω είναι η έννοια του πειράματος, μια έννοια η οποία είναι σε θέση να φορτίζει τις εμπειρίες του παρόντος με αποθέματα ιστορικότητας, καθώς και να διασαλεύει τα όρια μεταξύ διδασκαλίας και έρευνας, ακαδημίας και τοπικής κοινότητας.
Καταληκτήρια ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής είναι η 25η Μαΐου 2019.
Η γλώσσα των εργασιών είναι η αγγλική.

Δελτίο Τύπου