English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σχετικά με το διαγωνισμό ταχυμεταφορών.

Πληροφορίες

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5808/18-5-2012
Ημερομηνία διεξαγωγής 24-6-2012

Εκτίθεται σε τελειωτική πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση, με χρονική διάρκεια (3) τριών ετών για κατοικία ή (5) πέντε ετών για επαγγελματική στέγη, ενός ακινήτου διαμερίσματος που βρίσκεται στον 6ο όροφο επί της οδού Βουλής 17, Αθήνα, επιφάνειας 117μ2, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Περίληψη
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5800/16-5-2012
Ημερομηνία διεξαγωγής 31-5-2012

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα πέντε (15) μηνών ( έξι (6) μηνών για το 2012 και εννιά (9) μηνών για το 2013)
Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (44.500,00 €) σαράντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 2047/20-2-2012
Ημερομηνία διεξαγωγής 13-3-2012

Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού ποσού δέκα έξι χιλιάδων ευρώ ( 16.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 1862/15-2-2012
Ημερομηνία διεξαγωγής 7-3-2012

Α΄ επαναληπτικού δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 12 μηνών τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα, επιφάνειας κτιρίων 9.570 τ.μ (κτίριο πρώην Σχολής Νηπιαγωγών επιφάνειας 5.370 τ.μ. + Νέα κτίρια κλινικών 3.800 τ.μ. + Προκάτ κατασκευή 400 τ.μ.), με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης με αριθμό πρωτ. 11626/18-10-2011.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 15535/20-12-2011
Ημερομηνία διεξαγωγής 10-1-2012

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (36.900,00 €) τριάντα έξι χιλιάδες εννιακόσια ευρώ.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13577/15-11-2011
Ημερομηνία διεξαγωγής 20-12-2011

Δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό:
Α. Παραλιακό Πανεπιστημιακό Συγκρότημα συνολικού εμβαδού 14.000τ.μ + 1.500τ.μ. τρούλος & περιβάλλον χώρος.
Β. Λαογραφικό Κέντρο ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ συνολικού εμβαδού 300τ.μ. μαζί με το αύλειο χώρο.
Γ. Μισθωμένα κτίρια:
1.Ίδρυμα ιδιοκτησίας Αφών Δεληγιώργη επί των οδών 28ης Οκτωβρίου & Γκλαβάνη 37 συνολικού εμβαδού 1.800 τ.μ.
2.Κτίριο επί της οδού Κοραή 43 συνολικού εμβαδού 1.000τ.μ
Συνολικός Προϋπολογισμός για διάστημα 12 μηνών 167.129,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12256/2-11-2011
Ημερομηνία διεξαγωγής 22-11-2011

Γ’ επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυµεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεµάτων και λοιπών αντικειµένων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας για διάστηµα είκοσι ενός (21) µηνών.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11635/18-10-2011
Ημερομηνία διεξαγωγής 29-11-2011

Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα για τα ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014με δικαίωμα παράτασης για ένα ακόμη έτος με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης με την επιφύλαξη του όρου 16 (άρθρο 8 και 25 παρ.4 περ. β’ του Π.Δ 60/2007) του παραρτήματος Δ «Ειδικοί όροι» της Διακήρυξης.
Συνολικός Προϋπολογισμός για διάστημα δυο ακαδημαϊκών ετών με Φ.Π.Α. 23% Δυο εκατομμύρια εννιακόσια εξήντα μια χιλιάδες εξακόσια εξήντα επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (2.961.667,80 €) €

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 


Σελίδα 8 από 14