English Home
Διαγωνισμοί

Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 16490/7-11-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29-11-2017

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια: Α)φωτιστικών σωμάτων των αιθουσών διδασκαλίας και αμφιθεάτρων, Β)πυροσβεστήρων για την πυρασφάλεια των αιθουσών διδασκαλίας, Γ)Αναγόμωση Πυροσβεστήρων, Δ)Ακτινολογικού μηχανήματος Τμήματος Κτηνιατρικής, Ε)Υποδομές ΤΠΕ του Π.Θ., ΣΤ) Καθίσματα γραφείου, Ζ) Πινακίδες, Η)συστημάτων Σκίασης των Τμημάτων Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας και των Τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, Θ)εργαστηριακού εξοπλισμού του Τμήματος Βιοχημείας –Βιοτεχνολογίας, Ι) Υποδομές Τηλεφωνίας (αριθ. Πρωτ. 16490/17/ΓΠ/07-11-2017 διακήρυξης)

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/11/2017
Διευκρινίσεις
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 13/11/2017

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13951/28-9-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 18-10-2017

Συνοπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Ταχυμεταφορά επειγούσης φύσεως εγγράφων και δεμάτων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας»

Διακήρυξη
Περίληψη
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 14412/5-10-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 30-10-2017

Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, βάσει της βέλτιστης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την προμήθεια εκπαιδευτικού εξοπλισμού – επίπλων – χημικών αναλωσίμων - μηχανημάτων γραφείου και υπολογιστών για τον εξοπλισμό των Ακαδημαϊκών Τμημάτων - Κοσμητειών και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα σε βάρος του ΚΑΕ 4121α του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (97.144,00 €) ενενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24% και εκατόν είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (120.458,56 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13821/26-9-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 16-10-2017

Συνοπτικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας) για την κάλυψη των αναγκών του Π.Θ στις πόλεις: του Βόλου, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Λαμία

Διακήρυξη
Περίληψη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 13268/19-9-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 9-10-2017

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής μόνο βάσει της τιμής για την προμήθεια: α) Μελάνια και Toner εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών και fax και β)ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών και των ακαδημαϊκών Τμημάτων του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού 44.636,80 € που κατανέμεται ως ακολούθως :α) ποσού 22.520,30 € στον ΚΑΕ 4121α και ποσού 22.116,50 στον ΚΑΕ 1261α.

Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 12724/11-09-2017

Για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών φύλαξης με κάμερες για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρο 86 του ν. 4412/2016 με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016

Πρόσκληση
Μετάθεση Πρόσκλησης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 10899/10-07-2017

Για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών ή από την υπογραφή της σύμβασης, με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης για διάστημα έξι (6) μηνών ή από την υπογραφή της σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των 6.114,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 11471/25-07-2017

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προτίθεται να προβεί στην προμήθειας πακέτου λογισμικού προστασίας από ιούς για τους Server του Π.Θ (130 άδειες) ώστε να διαφυλαχθούν οι servers του Π.Θ από κακόβουλο λογισμικό – ιούς για διάστημα τριών (3) ετών από την ανακοίνωση κατακύρωσης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (2.885,48 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για διάστημα τριών (3) ετών

Πρόσκληση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 10395/7-7-2017
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 27-7-2017

Ανάδειξης Αναδόχου για την επισκευή και συντήρηση ανοιγόμενων και ανακλινόμενων αλουμινένιων ανοιγμάτων στο κτιριακό συγκρότημα Παπαστράτου, μετά των υλικών, συνολικού προϋπολογισμού τριάντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (38.709,68 €) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και στο συνολικό ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (48.000,00 €) με Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0879α οικονομικού έτους 2017

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
Τυποποιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΕΥΔ

 


Σελίδα 9 από 21