English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9412/28-7-2015
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 17-9-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την
α) Ακτινολογικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ 34.440,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1229α).
β) Εργαστηριακού μικροσκοπίου για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων επτακοσίων τριών ευρώ και πενήντα λεπτών 6.703,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20).
γ) Φορητού συχνοεπιλεκτικού συστήματος μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανάλυσης φάσματος και μελέτης ασφαλούς έκθεσης σε RF και μικροκυματικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία, με δυνατότητα επιλογής εύρους ζώνης μετρήσεων στην συχνοτική περιοχή 9 KHz – 6 GHz, συνολικού προϋπολογισμού είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ 27.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1229α).
δ) Φορητού οργάνου για μετρήσεις ασφαλούς έκθεσης σε χαμηλόσυχνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, συνολικού προϋπολογισμού δέκαοκτώ χιλιάδων ευρώ 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20).
ε) Οργάνου φωτοσύνθεσης συνολικού προϋπολογισμού τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 1899α).
στ) Φωτοαντιγραφικού μηχανήματος συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 4121-20), συνολικού προϋπολογισμού εκατό είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (126.943,50 €).

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Είδος 4

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 9440/28-7-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 8/9/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια βιβλίων και άλλου εκπαιδευτικού υλικού για τον εμπλουτισμό της συλλογής της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα της) συνολικού προϋπολογισμού 60.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7819/30-5-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 30-7-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια υλικών (εξυπηρετητές, τερματικοί σταθμοί, μεταγωγείς), σχετικού λογισμικού καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης διαχειριστών για επεκτάσιμο σύστημα εικονικών υπολογιστών, που θα καλύπτουν μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος αλλά και κάποιων εργαστηρίων με χαμηλή υπολογιστική ισχύ, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος των ΚΑΕ: α) 1229α:30.675,43€, β) 7123α: 80.920,78€, γ) 0412α:20.000,00€, δ) 4121-20:18.403,79€ .

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Περίληψης Διακήρυξης
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Διακήρυξης 7819

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7546/19-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής

Σας γνωρίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα προβεί στην προμήθεια ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου έως 1.400 cc, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες μετακίνησης των οργάνων της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Π.Θ, συνολικού προϋπολογισμού δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των τελών ταξινόμησης και τελών κυκλοφορίας (Αριθμ. Πρωτ. 7545/19-6-2015/απόφασης Πρύτανη) και (α/α δέσμευσης: 135/1971/17-02-2015, ΚΑΕ 9152α).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7333/16-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 7/7/2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση χώρου/ων (αυτοτελών οικημάτων ή πολλών συγκεντρωμένων ή ξενοδοχειακών χώρων) στο Βόλο με Ξενοδοχειακή υποστήριξη, συνολικά 33 κλινών (επιπλωμένων δωματίων με ιδιαίτερο λουτρό), προκειμένου να στεγάσει σ’ αυτά τους φοιτητές του, που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στις Σχολές του και στα Τμήματα που εδρεύουν στο Βόλο για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ( από 1-10-2015 έως 30-6-2016).
Ο Συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του τέλους παρεπιδημούντων 0,5% και Φ.Π.Α. 6,5% ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ για διάστημα εννέα (9) μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 7305/15-6-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει Μελέτη εκτίμησης της αγοραίας αξίας ακινήτων, σε πιστοποιημένους από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμητές – Φυσικά Πρόσωπα - Νομικά πρόσωπα

Διακήρυξη
Τοπογραφικό Διάγραμμα

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 5387/6-5-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 11-6-2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 4016/1-4-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 15-5-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων που θα αναλάβει/ αναλάβουν τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις ομάδες πόλεις: Α Ομάδα: Βόλος, Β Ομάδα: Λάρισα, Γ Ομάδα: Λαμία για τα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016 και 2016-2017.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 3306/16-3-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 6/4/2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί Πρόχειρο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τον καθαρισμό των παρακάτω κτιρίων:

Ομάδα Α:

1. Κτιριακό Συγκρότημα Παπαστράτου στεγασμένης επιφάνειας  14.000 τ.μ
2. Κτιριακό Συγκρότημα Πεδίου Άρεως στεγασμένης επιφάνειας 19.100 τ.μ και περιβάλλοντος χώρου 19.000 τ.μ
3. Κτιριακό Συγκρότημα Γεωπονικής Σχολής στεγασμένης επιφάνειας 14.196 τ.μ
4. Κτίριο πρώην Γαλλικού Ινστιτούτου στεγασμένης επιφάνειας  1.188 τ.μ
5. Μισθωμένο κτίριο  Κοραή 43 στεγασμένης επιφάνειας 1.000
6. Κτίριο Τσικρίκη στεγασμένης επιφάνειας 785,21 τ.μ
7. Μισθωμένο  κτίριο Ευφραίμογλου στεγασμένης επιφάνειας 1.000 τ.μ
8. Μισθωμένο κτίριο Δεληγιώργη στεγασμένης επιφάνειας 1.800 τ.μ
9. Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης στεγασμένης επιφάνειας 4.520 τ.μ
10. Κτίριο Κίτσου Μακρή στεγασμένης επιφάνειας 179,80 τ.μ
11. Κτίριο Αποστολίνα στεγασμένης επιφάνειας 730,30 τ.μ
12. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας στεγασμένης επιφάνειας 470 τ.μ
13. Κτίριο Καπνού 300 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Α ομάδα,  53.675,84 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και για την

Ομάδα Β:

1. Σχολή Θετικών Επιστημών στη Λαμία 1.800 τ.μ

Συνολικού προϋπολογισμού για την Β ομάδα 6.011,33 € με Φ.Π.Α 23% για διάστημα 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης και για τις δυο ομάδες  59.687,17 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%για διάστημα (2) δυο μηνών.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 


Σελίδα 3 από 12