English Home
Διαγωνισμοί

Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.



Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13273/3-6-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13273/3-6-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13140/31-5-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13140/31-5-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 13031/30-5-2019

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ)» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΩΝ (9.999,36 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Διακήρυξη
Περίληψη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Συνοπτικός Διαγωνισμός 13017/30-5-2019

Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με τίτλο «ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΜΟΣ 155 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 229 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ» του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.955,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13 %.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση 13040/30-5-2019

Πρόσκληση για Διαπραγμάτευση 13040/30-5-2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη 12971/30-5-2019

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την προμήθεια - εγκατάσταση και παραμετροποίηση οπτικοακουστικού εξοπλισμού του νέου κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (204.838,71€) χωρίς Φ.Π.Α. και στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(254.000,00) με Φ.Π.Α. 24%.
Τα CPV είναι 32321200-1, 31681000-3, 71315000-9.Απαιτούνται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 03-06-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 19-06-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 22:00:00

Τόπος Υποβολής προσφορών: Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή). Για την έντυπη υποβολή Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Προμηθειών Π.Θ κτίριο Παπαστράτου, 1ος όροφος, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221.

Διακήρυξη
Περίληψη
Υπεύθυνη Δήλωση

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12880/29-5-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12880/29-5-2019

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12797/29-5-2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 12797/29-5-2019

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12485/19/ΓΠ/511Τ.Υ./27-05-2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28/06/2019

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, προϋπολογισμού 28.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα (ή Α/Α Συστήματος): 82946

Προκήρυξη Σύμβασης Εργου
Δημοσιευμένη Προκήρυξη Σύμβασης
Περίληψη Διακήρυξης Εργου
Διακήρυξη Εργου
ΕΕΕΣ (pdf, xml)
Οικονομική Προσφορά
Τεύχη Δημοπράτησης
Αρχιτεκτονικά (Σχέδια και Τεύχη)
Στατικά (Σχέδια και Τεύχη)
Ηλεκτρομηχανολογικά (Σχέδια και Τεύχη)
Μονογραμμικά Διαγράμματα Πινάκων
Ανακοίνωση Ανάρτησης Στοιχείων
Ανακοίνωση για τον Προϋπολογισμό
Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
Διαγράμματα κάλυψης Μ.Μ.
Τoπογραφικό Διάγραμμα Π.Μ. (ΑΡΧ-4000Β)

 


Σελίδα 5 από 21