English Home
Διαγωνισμοί

Αρχείο Προκηρύξεων Διαγωνισμών.
Κληρώσεις Επιτροπών Τμημάτων.Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Διακήρυξη: 12676/30-10-2015

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτίθεται να αναθέσει υπηρεσίες συντήρησης όλων των κτιρίων στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία Βόλου για διάστημα δυο (2) μηνών σε φυσικά Πρόσωπα με την ειδικότητες: α. Υδραυλικού, β. Ηλεκτρολόγου με άδεια 25 KW

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12681/30-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 2/12/2015

Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ- ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" στις πόλεις του Βόλου, της Λάρισας, των Τρικάλων της Καρδίτσας και της Λαμίας, για διάστημα δεκαοκτώ μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού ανά μήνα 2.150,00 € και συνολικού 38.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.Α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διακήρυξης
ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12538/27-10-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 28-11-2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια υλικών (εξυπηρετητές, τερματικοί σταθμοί, μεταγωγείς), σχετικού λογισμικού καθώς και υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης διαχειριστών για επεκτάσιμο σύστημα εικονικών υπολογιστών, που θα καλύπτουν μέρος των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος αλλά και κάποιων εργαστηρίων με χαμηλή υπολογιστική ισχύ, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ εκατό πενήντα χιλιάδων ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος των ΚΑΕ: α) 1229α:30.675,43 €, β) 7123α: 80.920,78 €, γ) 0412α:20.000,00 €, δ) 4121-20:18.403,79 €

Διακήρυξη
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ανακοίνωση

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12455/26-10-2015
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 4-12-2015

Διεθνούς επαναληπτικού δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – έπιπλα – γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 381.109,07 € τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων εκατό εννέα ευρώ και επτά λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121α οικονομικού έτους 2015.

Διακήρυξη

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12059/20-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 19/11/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωση τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης,, για τις ανάγκες όλων των Υπηρεσιών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 12000/19-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 18/11/2015

Πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών καθαρισμού και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού (20.699,98 €) είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. H δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, K.A.E. 1381α.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11893/15-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 18/11/2015

Πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή διαγωνισμού για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Π.Θ., συνολικού προϋπολογισμού σαράντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (49.200,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων επιβαρύνσεων για διάστημα δέκα οκτώ μηνών (18) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης για τα ακίνητα που βρίσκονται στο Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα. Καρδίτσα και Λαμία και των οχημάτων του Π.Θ.

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διευκρινίσεις

 
Διαγωνισμοί - Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11153/1-10-2015
Ημερομηνία διαγωνισμού 16-11-2015

Διεθνούς  δημόσιου  ανοιχτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη  συμφερότερη  προσφορά,  για  την προμήθεια εργαστηριακού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – έπιπλα – γραφική ύλη για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και των ΠΜΣ με δίδακτρα και ΠΜΣ χωρίς δίδακτρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού (388.329,07 €) τριακοσίων ογδόντα οκτώ  χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και επτά λεπτών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 4121α οικονομικού έτους 2015.

Περίληψη Διακήρυξης
Διακήρυξη
Τεχνικές Προδιαγραφές
ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 159/23-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

 
Διαγωνισμοί - Πρόχειροι Διαγωνισμοί

Διακήρυξη: 11123/1-10-2015
Ημερομηνία διεξαγωγής 30/10/2015

Πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ταχυμεταφορά των επειγούσης φύσεως εγγράφων, δεμάτων και λοιπών αντικειμένων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για συνολικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017. Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης (45.540,00 €) σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%

Διακήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 


Σελίδα 6 από 16