English Home
Γενικές Ανακοινώσεις Π.Θ.

Αρχείο Γενικών ΑνακοινώσεωνΣυνέδριο στη Μνήμη του Καθηγητή Πανταζή Τερλεξή 1929-2017

Το Βήμα Κοινωνικών Επιστημών και η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει το Μάρτιο του 2018 ένα συνέδριο για να τιμήσει τη μνήμη του Καθηγητή Τερλεξή. Το Συνέδριο θα έχει ως θέμα το έργο του, και οι άξονες της θεματικής του συνεδρίου είναι αυτοί γύρω από τους οποίους περιστράφηκαν οι δημοσιευμένες εργασίες του Καθηγητή Τερλεξή:  
• Πολιτικοί θεσμοί και κράτος
• Πολιτική συμπεριφορά
• Πολιτική κοινωνικοποίηση
• Τo έργο του Max Weber
• Διπλωματία και πολιτική του Κυπριακού ζητήματος
Επιλεγμένα κείμενα θα δημοσιευτούν στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών
Καταληκτικές ημερομηνίες:  
• Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισήγηση να αποστείλουν περίληψη 300 λέξεων το αργότερο μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο, τα ονοματεπώνυμα και ιδιότητες των συγγραφέων καθώς και 3-5 λέξεις κλειδιά.
• Η αποστολή της περίληψης θα γίνει στο email: vima@uth.gr
• Οι απαντήσεις για την αποδοχή των περιλήψεων θα σταλούν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων

 

Συμπληρωματική Προκήρυξη του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος"

Συμπληρωματική Προκήρυξη του ΠΜΣ "Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος" για το ακαδ. έτος 2017-2018

Προκήρυξη

 

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης TOE

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης TOE

 

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Κτηνιατρικής

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Συνέλευσης Κτηνιατρικής

 

Ανακήρυξη Υποψηφίων για εκπροσώπους μελών ΕΕΠ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΦΑΑ

Ανακήρυξη Υποψηφίων για εκπροσώπους μελών ΕΕΠ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΦΑΑ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή Διδακτικού Εργου

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του  ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (190/21.12.2017) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν  ή αποστείλουν ταχυδρομικώς το φάκελο υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 στις διευθύνσεις των Τμημάτων.

Πρόσκληση

 

Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους μελών ΕΕΠ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΦΑΑ

Προκήρυξη εκλογών για εκπροσώπους μελών ΕΕΠ στη Γ.Σ. και την Κοσμητεία της ΣΕΦΑΑ

 

Ψήφισμα για τον Θάνατο του Σπύρου Ασδράχα

Τα μέλη του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζουμε τη μεγάλη μας θλίψη για τον θάνατο του Σπύρου Ασδραχά. Ο Σπύρος Ασδραχάς  διέθετε σπάνια ευρυμάθεια, ήταν οξυδερκής διανοούμενος και σπουδαίος ιστορικός. Η κληρονομιά που αφήνει πίσω του δεν  είναι μόνον το καινοτόμο και πολυσχιδές ιστορικό έργο του.Σε όλη του τη ζωή υπερασπίστηκε την ανάγκη η παιδεία μας ναενοφθαλμιστεί τους ιστορικούς μηχανισμούς, να αποκτήσει αίσθηση της ιδιάζουσας λειτουργίας του χρόνου. Ο ίδιος το πάλεψε από πολλά μετερίζια: ως καθηγητήςστο Παρίσι, ως διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συνταιριάζοντας  πάντα την έρευνα με τη διδασκαλία και τις δικές του αναζητήσεις  με την καθοδήγηση των νέων στα μονοπάτια της ιστορικής έρευνας. Ο Σπύρος Ασδραχάς αντιλαμβανόταν την ιστορία ως δράση και αυτό έδειξε συμμετέχοντας στην ίδρυση του περιοδικού  «Τα Ιστορικά», σχεδιάζοντας το τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, συμβάλλοντας ενεργά στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας ή παρεμβαίνοντας, με στοχαστικό αλλά και καίριο τρόπο, για να αναδεικνύει την ιστορική διάσταση του παρόντος. Το έργο του αποτελεί πηγή έμπνευσης. Η γενναιοδωρία του και η βαθειά ευγένειά του μας λείπουν.

 

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της Γ. Σ. και της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της Γ. Σ. της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.

Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών.